Σχετικα

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα!

Στόχος του προγράμματος

Αυτή η πλατφόρμα σχεδιάστηκε με την υποστήριξη της Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος “Family Friendly Sports” και έχει στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος για την ανάπτυξη και εξέλιξη του οικογενειακού αθλητισμού, με σκοπό την ενίσχυση της υγείας των παιδιών και την κοινωνική ένταξη.

FFS - ενώνει τις γενιές

Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι να διευκολύνει τη δημιουργία αθλητικών δραστηριοτήτων και μεθοδολογιών που θα διασφαλίζουν τον διαγενεακό διάλογο ανάμεσα σε μέλη της οικογένειας, αλλά και την ενεργό συμμετοχή τους στον αθλητισμό.

FFS – προωθεί τον ενεργητικό και υγιή τρόπο ζωής

Ο αθλητισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και στη διατήρηση της πνευματικής και σωματικής υγείας των ενηλίκων.

FFS – εξελίσσοντας τις δεξιότητες των αθλητικών συλλόγων

Οι πρωτοποριακοί FFS Οδηγοί and FFS Πιστοποίηση έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να διευκολύνουν τους αθλητικούς συλλόγους να εντάξουν την έννοια του οικογενειακού αθλητισμού στις καθημερινές εργασίες τους και να κάνουν τις δραστηριότητές τους πιο ελκυστικές και συμπεριληπτικές.

Η σημασία του FFS

Ο οικογενειακός αθλητισμός (FFS) είναι σημαντικός για τη διασφάλιση της σωστής φυσικής και ψυχολογικής ανάπτυξης των παιδιών, καθώς τα βοηθά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην επικοινωνία, την ομαδικότητα και την επίλυση προβλημάτων. Ο αθλητισμός παίζει επίσης σπουδαίο κοινωνικό ρόλο, ιδίως στο πλαίσιο της οικογένειας, διασφαλίζοντας την ανταλλαγή γνώσεων, τον διαγενεακό διάλογο και την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας.

Περίπου το 60% των παιδιών συμμετέχουν τακτικά σε αθλητικές δραστηριότητες εκτός του σχολικού περιβάλλοντος.

60%

Λιγότερο από το 15 % τον κηδεμόνων συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες μαζί με τα παιδιά τους σε τακτική βάση.

15%

Σχεδόν το 40 % των αθλητικών συλλόγων οργανώνουν οικογενειακές δραστηριότητες για τα μέλη τους σε μηνιαία βάση.

40%

Οφέλη του FFS

Υπάρχουν πολλά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο για τα παιδιά όσο και για τους κηδεμόνες που συμμετέχουν σε οικογενειακές αθλητικές δραστηριότητες (ΑΔΟ).

Ευελιξία

Οι ΑΔΟ είναι σχεδιασμένες ώστε να εφαρμόζονται εύκολα ως προς τον χρόνο, τον τόπο και τον χώρο.

Συμπερίληψη

Οι ΑΔΟ διασφαλίζουν τη συμμετοχή όλων, ανεξάρτητα από τη φυσική τους κατάσταση.

Συνεργασία

Οι ΑΔΟ ενισχύουν το πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας.

Ομαδικό πνεύμα

Οι ΑΔΟ αναπτύσσουν τον υγιή ανταγωνισμό και την ομαδικότητα προς έναν κοινό στόχο.

Συναισθηματική ωριμότητα

Οι ΑΔΟ διασφαλίζουν ότι τα παιδιά μαθαίνουν να ελέγχουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με υγιή τρόπο.

Δραστήριος τρόπος ζωής

Η τακτική ενασχόληση με αθλήματα οδηγεί σε μείωση του άγχους και βελτίωση της φυσικής και πνευματικής κατάστασης.

Meet the project consortium

The project Family-Friendly Sport is implemented by an international consortium of clubs and organizations from Serbia, North Macedonia, Greece, Belgium and Spain.