Κεφάλαιο 3

C. Ευελιξία

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα – έννοιες αρκετά κοντινές και σίγουρα αλληλένδετες. Όποιος είναι ευέλικτος έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται γρήγορα και αποτελεσματικά σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με ψυχραιμία και σταθερότητα, να βρίσκει εναλλακτικές όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως προβλεπόταν και να είναι επίμονος απέναντι σε δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν ξαφνικά. Σε κάθε περιβάλλον που συμμετέχουν πολλά άτομα, μπορεί να προκύψουν απρόβλεπτες απαιτήσεις και συμβάντα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το να είναι κανείς πολύπλευρος, ανθεκτικός και δεκτικός στις αλλαγές – με άλλα λόγια…ευέλικτος, είναι απαραίτητο! Αυτή, όμως, είναι η μια όψη του νομίσματος. Από την άλλη όψη, η ευελιξία είναι το ίδιο σημαντική για τα μέλη της ομάδας σας. Και αυτά θα πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα και αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες και σε σύντομες αλλαγές και –πάλι!- θα πρέπει εσείς να το ενθαρρύνετε. Μην ανησυχείτε! Υπάρχει τρόπος – ας ρίξουμε μια ματιά!