Κεφάλαιο 3

2. Πώς να διασφαλίσετε την ευελιξία στην ομάδα σας

Ως επικεφαλής μιας ομάδας δεν είστε εσείς η μόνη προτεραιότητα, αλλά πρέπει να υποστηρίξετε ολόκληρη την ομάδα σας – αν και αυτό το ξέρετε ήδη, σωστά; Είναι σημαντικό να ενθαρρύνετε την ομάδα σας ώστε να είναι επίσης ευέλικτη, ώστε να είναι αρκετά δεκτική και προσαρμοστική στις αλλαγές, ιδίως με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ίδια τα μέλη της. Η ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος και η διατήρηση της ισορροπίας στο πλαίσιο της ομάδας είναι σημαντικά στοιχεία της προσπάθειάς σας να τους προσφέρετε μια επιτυχημένη εμπειρία οικογενειακού αθλητισμού. Ορίστε μερικές συμβουλές:

(a) Μειώστε τις αντιστάσεις

Μην ξεχνάτε ότι η ομάδα σας αποτελείται από ανθρώπους που έχουν τα ίδια ζητήματα με εσάς όσο χτίζουν τα επίπεδα ευελιξίας τους. Ωστόσο, ως επικεφαλής της ομάδας είστε για αυτούς η πηγή υποστήριξης και καθοδήγησης (και μην το αμφισβητήσετε αυτό ούτε για τα ενήλικα μέλη της!). Όταν οι συνθήκες μεταβάλλονται, είναι αρκετά δύσκολο για αυτούς να προσαρμοστούν αμέσως και να είναι χαρούμενοι στη νέα κατάσταση! Είναι στο χέρι σας να τους ενθαρρύνετε να καλωσορίσουν αυτήν την αλλαγή, να τους εξηγήσετε τους λόγους που την προκάλεσαν αλλά και τα οφέλη που έφερε μαζί της. Απαντήστε στις ερωτήσεις τους, συζητήστε ανοιχτά και με ειλικρίνεια και γίνετε εσείς το καλό παράδειγμα: αν είστε εσείς ευέλικτοι, τότε θα είναι και εκείνοι!

(b) Γίνετε ομάδα

Οι άνθρωποι τείνουν να προσαρμόζονται καλύτερα σε συνθήκες εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Αν ξέρουν ότι μπορούν άνετα να ζητήσουν την υποστήριξή σας και ότι θα την πάρουν, δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας και ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους. Το ομαδικό πνεύμα και η αλληλοϋποστήριξη είναι εξίσου σημαντικά, αφού η θετική συμπεριφορά ορισμένων μελών και τα θετικά της αποτελέσματα πάντα παροτρύνουν και τα υπόλοιπα μέλη να κάνουν το ίδιο. Προσπαθήστε να περιορίσετε τον φόβο της αποτυχίας προωθώντας την αμοιβαία υποστήριξη και το ομαδικό πνεύμα ως προϋπόθεση για ένα ασφαλές περιβάλλον.

(c) Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή όλων

Οι άνθρωποι τείνουν να νιώθουν πιο άνετα μπροστά σε μια νέα συνθήκη ή ένα απρόβλεπτο γεγονός όταν τους δίνεται η δυνατότητα να περιορίσουν ή να προσδιορίσουν τις επιπτώσεις του. Με άλλα λόγια, προκειμένου να προσαρμοστεί κάποιος και να αποδεχτεί μια αλλαγή, είναι πάντα χρήσιμο να γίνει με κάποιον τρόπο συμμέτοχος στη διαμόρφωση της νέας συνθήκης. Συζητήστε ανοιχτά με την ομάδα σας για τα νέα δεδομένα και προσκαλέστε τους να συζητήσουν τις ιδέες τους για το πώς μπορούν αυτά να προσαρμοστούν καλύτερα στις ανάγκες τους, πώς θα νιώσουν καλύτερα και τι θα ήθελαν να αποφύγουν. Ενθαρρύνετέ τους να είναι δημιουργικοί, δεχθείτε τις προτάσεις τους και προσπαθήστε –όσο μπορείτε- να τις εφαρμόσετε στην πράξη.

(d) Αποδεχθείτε και κατανοήστε

Οι άνθρωποι αντιδρούν στο απρόβλεπτο με πολλούς τρόπους. Κάποιοι είναι πιο θαρραλέοι και πρόθυμοι να μπουν σε νέες περιπέτειες, ενώ άλλοι νιώθουν πιο ανασφαλείς και προτιμούν να απέχουν. Ιδίως σε μια ομάδα οικογενειακού αθλητισμού με τόσο πολυδιάστατη δυναμική, θα πρέπει να επιδείξετε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες κάθε ατόμου ξεχωριστά. Φυσικά, στην πρώτη περίπτωση κάθε αλλαγή είναι ευκολότερη, ενώ στη δεύτερη ίσως δυσκολευτούν και πιεστούν αρκετά. Αποδεχθείτε τις διαφορές τους και βοηθήστε τα πιο «αδύναμα» μέλη προσφέροντας τη βοήθειά σας ή επιπλέον προπόνηση, και ρωτώντας τα πιο δυνατά μέλη να τους υποστηρίξουν κι αυτά.

(d) Αποδεχθείτε και κατανοήστε

Οι άνθρωποι αντιδρούν στο απρόβλεπτο με πολλούς τρόπους. Κάποιοι είναι πιο θαρραλέοι και πρόθυμοι να μπουν σε νέες περιπέτειες, ενώ άλλοι νιώθουν πιο ανασφαλείς και προτιμούν να απέχουν. Ιδίως σε μια ομάδα οικογενειακού αθλητισμού με τόσο πολυδιάστατη δυναμική, θα πρέπει να επιδείξετε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες κάθε ατόμου ξεχωριστά. Φυσικά, στην πρώτη περίπτωση κάθε αλλαγή είναι ευκολότερη, ενώ στη δεύτερη ίσως δυσκολευτούν και πιεστούν αρκετά. Αποδεχθείτε τις διαφορές τους και βοηθήστε τα πιο «αδύναμα» μέλη προσφέροντας τη βοήθειά σας ή επιπλέον προπόνηση, και ρωτώντας τα πιο δυνατά μέλη να τους υποστηρίξουν κι αυτά.