СНС Амблем

Биди препознаен за своите напори!

Што е СНС Амблем?

СНС Амблем е форма на сертификат кој гарантира дека клубот успешно и целосно го имплементирал Прирачникот за воведување на СНС пристапот во својата работа и своите активности. Амблемот е наменет да послужи како меѓународен брендмарк кој ги издвојува спортските клубови кои нудат најдобри можности за правилен раст и развој на децата.

Бидете наградени за вашата работа!

=

Бидете наградени за вашата работа!

Откако ќе ја завршите процедурата за сертифицирање, ќе бидете горд сопственик на СНС Амблем, што укажува дека активностите што ги спроведувате се одлични за сите генерации.

01

Издвојте се од другите клубови!

=

Издвојте се од другите клубови!

Тоа што вашиот клуб го има СНС амблемот не е само гаранција за високиот квалитет на вашата работа, туку ќе биде и вредна маркетинг алатка што ќе ве направи да се истакнете меѓу другите. Затоа, нека дознаат сите дека сте пријателски насочени кон семејството!

Станете дел од СНС мрежата!

=

Станете дел од СНС мрежата!

Сите клубови наградени со СНС Амблемот ќе можат да се приклучат кон СНС мрежата и да ја користат за размена на знаења, градење нови партнерства и промоција на нивната работа низ Европа.

01

Поддржете ги децата (и нивните родители/старатели)!

=

Поддржете ги децата (и нивните родители/старатели)!

Главната цел на СНС е да овозможи здрава, безбедна и охрабрувачка средина за најмладите и нивните семејства да се вклучат во физички активности. Со добивањето на СНС сертификат, ќе дадете вреден придонес за оваа кауза.

Што велат сертифицираните клубови за амблемот?

{

The process of acquiring the label has significantly raised our capacities to work with children and to provide them with education and not just sports and physical recreation, as we have been doing before.

Ivan Tasev
{

FFS Label is ensuring our club’s recognizability as a welcoming place for all generations of people who are passionate about sports.

Dejan Boromisa

Чекор 1

Со пополнување на формуларот за регистрација, креирате профил на вашиот клуб на платформата

Чекор 2

Пристапете до чекор по чекор упатствата достапни на оваа платформа за да научите како да го имплементирате СНС пристапот во вашата работа.

Чекор 3

Откако ќе се чувствувате подготвени, пополнете го формуларот за акредитација и почекајте повратни информации од нашите експерти. Доколку апликацијата е успешна, ќе го добиете СНС амблемот.

Организации сертифицирани

Ако добиете сертификат, вашите шанси се поголеми за:

подобро членство

80%

повеќе семејства вклучени во активностите

90%

побезбедно за децата

70%

Подготвени сте да ја започнетепостапката за СНСАмблем акредитацијата

Пристапете до Формуларот за евалуација за проценка на капацитетите на клубовите за имплементација на СНС пристапот. Откако ќе го пополните и поднесете, ќе ви одговориме со повеќе информации за следните чекори кон добиванње на СНС амблемот.

Инструкции за акредитација на клубови за„Спорт насочен кон семејството„ Амблемот

Пред да започнете со процесот на акредитација за СНС амблем, внимателно прочитајте го Правилникот за Акредитација и проверете дали ги исполнувате сите предуслови наведени во него.