Поглавје 3

C. Флексибилност

Флексибилност, приспособување, адаптибилност – концепт кои се доста слични и дефинитивно поврзани. Некој кој е флексибилен има капацитет брзо и ефикасно да се приспособи на променливи услови и околини. Решавајте проблеми кои се појавуваат на мирен и стабилен начин, имајќи алтернативни опции кога работите не одат како очекуваното и исто така бидете упорни пред тешкотии кои се појавуваат неочекувано. Во било која околина споделена со повеќе луѓе, неочекувани барања и настани може да се случат. Во такви случаи, да се биде разновиден, отпорен и да се реагира на промени – во други зборови… да се биде флексибилен е клучно! Но ова е една страна од монетата. Ако ја свртите на другата страна, флексибилноста е еднакво важна исто така за вашиот СНС тим. Вашите членови треба да можат брзо и успешно да се приспособат на нови околности и краткотрајни промени и повторно е ваша улога да го поттикнете тоа. Не се грижете! Има начин да се направи тоа – погледнете!