POGLAVLJE 1

DECA I STARATELJI – TO MOŽE BITI KOMPLIKOVANO!

Nema poente u skrivanju… Hajde da se suočimo sa tim! Ulazak u bilo kakvu situaciju zajedno sa članovima vaše porodice može doneti neke probleme koje je izbeći – posebno zbog labavih granica koje prate porodičnu vezu. I to je normalno! Ipak, uvek postoji rizik da bi ova bliska veza mogla da ugrozi ceo trud i u nekim slučajevima bukvalno sabotira uspešnu implementaciju aktivnosti FFS. Dakle, koji su najčešći izazovi koje ova veza puna ljubavi može doneti sa sobom?

Nezdravo takmičenje – Da, među članovima porodice postoji uzajamno poštovanje i duboka ljubav. Da, niko ne želi da naudi drugima, niti u početku ulazi u aktivnost FFS sa voljom da šefuje i nameće svoje mišljenje. Ali šta se dešava kada se staratelji suoče sa izazovom saradnje sa svojom decom (ili tuđom decom) u okruženju u kojem se obe strane tretiraju kao jednake? Da li su u stanju da odbace svoju uobičajenu autoritativnu ulogu, spuste se na njihov nivo, priznaju jaz u fizičkoj i mentalnoj zrelosti i daju svojoj deci prostora da napreduju i iskuse aktivnost a da ih ne zasene?

 

NAĐITE REŠENJE! – Uvek postoji bar jedno rešenje za svaki problem. I ova situacija nije izuzetak – samo treba da se pripremite unapred! Dobra praksa podrazumeva da umete da spustite staratelje na zemlju i pomognete im da prevaziđu svoj preterano takmičarski stav prema deci. To se radi tako što ih jednostavno zamolite da zamene uloge! Iskoristite ovu priliku u okviru sportske aktivnosti da omogućite deci da nekad i oni postanu lideri, a staratelji budu pratioci!

Ekstremni pritisak – Istina je da članovi porodice ponekad imaju tendenciju da previše forsiraju svoju decu da bi dobro oni imali dobre rezultate, obarali svoje rekorde, pobedili u igri, uspeli u svemu. Naravno, ovo dolazi iz ljubavi i snažne želje da vide kako se njihova deca poboljšavaju i napreduju. Ali kako ovo funkcioniše kada je cela porodica uključena u istu aktivnost FFS? I u kojoj meri staratelj može da preteruje, pod uslovom da se uključivanjem odraslih u ovaj mešoviti tim nivo težine značajno povećava? Pa, upravo sada postoji rizik da se sve pokvari: da će se staratelji razočarati, a deca izgubiti interesovanje i da će im se slomiti samopouzdanje. Čekajte malo! Gde je nestala pozitivna strana FFS?

NAĐITE REŠENJE! – Ni u ovom slučaju rešenje nije teško smisliti! Pobrinite se da unapred postavite određena ograničenja, na takav način da obema ciljnim grupama bude jasno da ste vi jedina autoritativna figura tokom aktivnosti FFS, trener, instruktor, jedina osoba kojoj je dozvoljeno da postavlja zadatke, definiše težinu tih zadataka, traži više ili manje od članova vašeg tima, savetujte ih ili ih vodi dok igraju i daje uputstva svima. Da bi se stvari raščistile i izbegle neprijatne situacije, uvek je korisno prethodno postavljanje konkretnih očekivanja, razgovor o njima sa timom i jasno stavljanje do znanja da pobeda nije glavni cilj aktivnosti FFS.

Isključivanje: prava opasnost – Ko može sumnjati u činjenicu da godine donose mentalnu zrelost, povećane kapacitete i više veština? Logično, niko. A ovaj intuitivni osećaj može biti prilično rizičan ako se njime ne bavimo. Pretpostavimo da postoji jedna FFS aktivnost sa više manjih zadataka. Očekuje se da će odrasla osoba biti brža, efikasnija i generalno sposobnija da ih uspešno izvrši u poređenju sa malim detetom, koje će verovatno morati da uloži više truda, potroši više vremena i možda više pokušaja da bi uspelo. Pa, ako ovu situaciju stavimo u takmičarsko okruženje, što je obično slučaj u sportu, to bi moglo dovesti do toga da odrasli preuzmu većinu zadataka FFS aktivnosti u pokušaju da pobede. A rezultat? Deca mogu biti isključena iz aktivnosti kao slabiji članovi mešovitog tima, a balon FFS će se rasprsnuti na komade.

NAĐITE REŠENJE! – Jedna stvar je ovde od najveće važnosti: uvek imajte na umu da imate dve potpuno različite ciljne grupe kojima se istovremeno bavite. Ovo vam ne dozvoljava da razvijate aktivnosti jednog nivoa težine za obe grupe, već aktivnosti koje su prilagođene potrebama, kapacitetima i zrelosti svake starosne grupe posebno. Drugim rečima, pobrinite se da neki zadaci budu lakši, a drugi zahtevniji, tako da obe ciljne grupe imaju priliku da uživaju u aktivnosti i podjednako iskuse njene prednosti.

Tenzija u porodici – Sećate se kako ljudi uvek govore da nije fer unositi stres vezan za posao u nečiji lični život? Pa, u našem slučaju, možemo da imamo upravo suprotan fenomen. Pretpostavimo da postoji napetost između članova porodice zbog neke svađe koja se dogodila kod kuće. I dok oni učestvuju u vašoj aktivnosti FFS, napetost je i dalje prisutna – frustracija, bes, možda nekoliko suza i loše raspoloženje. Kako možete pomoći članovima vašeg tima da prevaziđu ovu situaciju i da mogu da uživaju u svojim trenucima FFS?

NAĐITE REŠENJE! – Opustite se, ovo može da se desi u svakom odnosu. U redu je! U stvari, to je vaša prilika da ponudite stvarno rešenje za ovu napetost i poslužite kao katalizator za oslobađanje napetosti i loših emocija! Iskoristite svoju ulogu odgovorne osobe (trener, instruktor, moderator), isprovocirajte njihovu intenzivnu i fokusiranu koncentraciju na sadašnji trenutak i „naterajte“ ih da sarađuju u nekoj aktivnosti koja ih približava zajedničkom cilju: pobeda je najslađa, i nijedan slučajni nesporazum nije u stanju da je zaseni! Čak i ako porodični sukob ima dublje korene, dugoročan je i nije stvar trenutka, interakcija u neutralnom okruženju i angažovanje u zabavnim zadacima mogu biti više nego korisni. To omogućava članovima porodice da se distanciraju od problematičnog pitanja, upoznaju jedni druge na drugom nivou, sarađuju i prepoznaju jedni kod drugih veštine i kapacitete i postepeno menjaju način razmišljanja. Nešto kao… terapija! 🙂

Sve je to normalno i donekle očekivano. Sve dok obraćate pažnju i posmatrate šta se dešava u vašem mešovitom timu, ništa vas ne može sprečiti da postignete svoj cilj uspešne implementacije FFS aktivnosti. Ali šta ako nešto što nije tako uobičajeno komplikuje vaš posao?