Poglavlje 3

B. Upravljanje konfliktom

Pošto ste razmislili o ovim aspektima i imate odgovore u džepu, sada ste spremni da počnete da se bavite suštinom datog sukoba. Imajući uvek u vidu da govorimo o okruženju FFS koje ima za cilj zabavu, edukaciju, povezivanje i uopšteno govoreći pozitivno utiče na učesnike, uvek se treba uzdržavati od bilo kakvih oštrih, izuzetno strogih ili dogmatskih odluka. Vi ste tu da zaštitite bezbednost i poštovanje među članovima vašeg tima, kao i da obezbedite da korisni cilj vaše aktivnosti FFS ostane netaknut. A to se radi na sledeći način:

(a) Komunicirajte: Da, govorili smo o već o tome ali govorićemo ponovo! Otvorena komunikacija je ključ svakog sukoba. Organizujte sastanak sa obe strane i dajte im prostora da iznesu svoje argumente na miran način i sa poštovanjem. Ohrabrujte razuman dijalog i pokušajte da suzbijete ponašanja koja izazivaju konflikt, posebno kada je veća verovatnoća za to zbog uloga koju osobe u konfliktu imaju (npr. sukob između staratelja i deteta) ili je ličnost jedne strane jača i dominantnija od druge. Kao posrednik, morate da pokažete smirenost i čvrstinu, i da svakako ostanete nepristrasni i objektivni. Budite strpljivi dok strane iznose svoje gledište, pozovite ih da objasne svoju perspektivu i pokušajte da se odvojite od sukoba i zadržite pozitivan i miran stav.

(b) Aktivno slušajte: Jedno je čuti, drugo slušati, a aktivno slušanje je nešto potpuno drugačije! Ono podrazumeva da date prostora govorniku da se izrazi na svoj način, obraćajući pažnju na konverzaciju i vodeći računa da ga ne prekidate. Ovo se ne odnosi samo na vaš odnos prema osobama u sporu, već i na njihove međusobne odnose. Pozovite ih da se uključe u konstruktivan dijalog i odvoje malo vremena da shvate šta suprotna strana pokušava da objasni. Vaša uloga u ovoj situaciji je da pokušate da rezimirate ono što je rečeno, ponovite ako je potrebno da bi zaista svi razumeli i takođe podržite stranku ako ima poteškoća da pravilno artikuliše svoje argumente (naročito u sukobima između staratelja i dece). U isto vreme obratite pažnju na njihov govor tela i čitajte sve „znakove“ koji bi vam mogli pomoći da shvatite šta je vaš sledeći korak.

(c) Razmotrite opcije: Može postojati više rešenja za svaki konflikt i vi kao posrednik treba da budete fleksibilni u vezi sa tim. Pozovite obe strane da se uključe u proces pronalaženja najboljeg rešenja za njihov sukob i uključite ih u razmišljanje i razmenu ideja. Ovo će vam pomoći ne samo da ih oslobodite napetost i vratite ih u mod timskog rada, već i da na kraju dobijete rešenje koje je zadovoljavajuće za obe strane. Otvorite diskusiju o opcijama koje su primenljive u ovoj konkretnoj situaciji i potražite nešto što bi bilo od koristi za sve. Ova indirektna saradnja će ponovo izgraditi timski duh i dovesti brže do pravednog rešavanja sukoba.

(d) „Win-win“ rešenje: Bilo kakve kazne ili sankcije ne pripadaju konceptu FFS niti bilo kojeg okruženja neformalnog obrazovanja. Cilj je da se sukob reši mirno i da se učini da se strane slože oko jednog pravednog rešenja njihovog pitanja. Nema potrebe da postoji „pobednik“ i „gubitnik“, niti je to poruka koju treba da pošaljete svom timu. Naravno, u nekim prilikama može postojati i žrtva i prestupnik, ali to ne znači da i ovog drugog treba kamenovati! Podstaknite izvinjenje ako je potrebno, jer izvinjenje, prihvatanje i praštanje katarzično predstavljaju trojstvo koje donosi mir i žrtvi i počiniocu. Dodajte smisao za humor nakon što se sukob razreši da biste olakšali stvar i dali članovima vašeg tima osećaj da je sve u redu, da je problem rešen i da je ovo bila pozitivna lekcija za ceo tim sa srećnim završetkom. Konačno, ne zaboravite da pripazite na obe strane nakon konflikta zbog mogućih budućih incidenata ili ponavljanja ponašanja do kojih može doći.