Poglavlje 3

D. Organizacione veštine

Pravilna organizacija je ključ uspeha. Posebno u zahtevnim projektima kao što je inicijativa FFS. Naravno, ovo se ne razlikuje od bilo kog drugog projekta, ali je imperativ da ste adekvatno pripremljeni kako biste išli u korak sa standardima kvaliteta vašeg sportskog kluba ili organizacije. Evo nekoliko saveta koji će vam olakšati život:

1. Priprema

Ovo svakako nije ništa novo ali uvek vredi ponoviti. Adekvatna priprema je prvi korak ka uspehu i potrebno je da uložite dosta truda u ovaj proces.

(a) Profili učesnika
Posvetite neko vreme istraživanju profila vaših FFS učesnika. Napravite listu njihovih osobina i pokušajte da razumete njihove potrebe i osećaj dinamike u vašem timu. Ovaj korak je važan ne samo da biste u skladu sa dobijenim informacijama prilagodili svoj trening, već i da biste se vi pripremili i znali šta da očekujete.

(b) Proces treninga
Koncept FFS sigurno ima vrlo specifičnu prirodu i jedinstvene karakteristike. Vaše redovne metode treninga možda neće biti prikladne u svom prethodnom obliku, tako da ih morate prilagoditi novim okolnostima. Napravite neophodne promene, obogatite svoj proces treninga svime što je potrebno za podršku vašem radu i prilagodite strukturu treninga prema potrebama vašeg tima. Na kraju ovog procesa, uverite se da možete da sprovedete novi program treninga i da se nosite sa svime što bi moglo da iskrsne.