Poglavlje 4

1. Individualni sportovi

 • Samomotivacija: Jedan od integralnih aspekata sporta je da sportista bude visoko motivisan da se bavi treninzima i da ima dobre rezultate. Pošto su svi individualni sportisti obučeni da se oslone na sebe i uživaju u rezultatima sopstvenog truda, samomotivacija se tu može lako pronaći. Isto se dešava i sa članovima porodice sportiste, koji se takođe koriste u ovom konceptu preko svoje dece, a takođe su upoznati sa konceptom oslanjanja na sebe i fokusiranja na sopstvene rezultate. U smislu FFS, ovo se može smatrati prednošću jer će sportskom lideru biti lako da izgradi – već postojeću – motivaciju sportista (staratelja-dece) i da ih lakše i efektivnije vodi kroz proces FFS.
  Savet! Pokušajte da povećate njihovu motivaciju i da je proširite tako što ćete im pokazati koliko je važno da podržavaju jedni druge i da dobijaju energiju jedni od drugih!
 •  Odlučnost: Ovo je takođe jedna važna karakteristika individualnih sportova, jer sportisti imaju tendenciju da se više fokusiraju na svoje ciljeve i spremni su da naporno rade da bi ih postigli. U okruženju FFS, ovo se sada može pretvoriti u prilično koristan aspekt kako za staratelje tako i za decu, jer deca mogu da privuku svoje staratelje da se više angažuju u aktivnostima, da se sa ovom inicijativom bave ozbiljno i da prevaziđu svoje rezerve i oklevanje.
  Savet! Pustite mlade sportiste da igraju svoju ulogu i postanu lideri u ovom procesu i da ubede svoje staratelje da mu se više posvete dajući im primer!
 •  Disciplina: Pošto nema drugog člana tima koji bi zamenio pojedine igrače, oni su dužni da pokažu strogu disciplinu kada se bave individualnim sportovima. To se verovatno odražava i na njihovo porodično okruženje, jer obično pravila i navike ponašanja mladih sportista ne postoje samo u sportu, već se prenose i na njihov lični život, a porodica ih – neizbežno – prati. Koristite ovaj atribut u korist vašeg FFS tima, jer će vam to definitivno olakšati posao – pravila i uloge će se poštovati i ravnoteža će se mnogo lakše ostvariti unutar vašeg malog tima.
  Savet! Zapamtite da ne treba da pretvorite svoju FFS aktivnost u striktnu i suvoparnu „vojnu vežbu“. Dozvolite dvojim igračima određenu slobodu i mogućnost neobavezne zabave jer cilj FFS nije dobar rezultat sam po sebi, već učenje i jačanje međusobnih veza kroz sport!

(b) Mane

 •  Fokus na sebe: Iako se samomotivacija smatra prednošću, ona takođe ima i svoju slabu stranu. Sportisti koji se bave individualnim sportovima – ili „solo sportisti“ kako ih često zovu – imaju veoma izražen lični aspekt kada je u pitanju njihovo angažovanje, jer im je uobičajeno da se takmiče sami. Sportisti ne dele trud ni sa kim, niti se mogu osloniti na druge timske igrače, što odmah dovodi do nižeg nivoa timskog duha. U aktivnostima FFS-a ovo stvara nekoliko poteškoća jer sportisti moraju od nule da nauče kako da koegzistiraju sa drugim članovima – čak i ako je reč o njihovim sopstvenim starateljima
  Savet! Investirajte malo više vremena u aktivnosti koje se odnose na izgradnju tima, čak i ako je u pitanju veoma mali tim od samo dva člana! Pružite vašim učesnicima šansu da iskuse i razumeju benefite od saradnje i timskog rada.
 •  Nedostatak interakcije: Biti solo igrač takođe znači manje mogućnosti za druženje za vaše sportiste. Oni nisu navikli na interakciju sa drugim članovima tima tokom treninga i zbog toga mogu da se osećaju neprijatno i nelagodno. Naročito u FFS, gde „drugi članovi“ potiču iz njihove porodice, lični problemi mogu isplivati na površinu i dovesti do agresije ili napetosti.
 • Savet! Postepeno ih uvodite u proces i počnite od malih koraka. Pokušajte da delujete proaktivno kako biste izbegli bilo kakav sukob i jasno stavite do znanja obema stranama da su tu u ulogama sportista, a ne samo u ulogama članova porodice.
 •  Nedostatak veština adaptacije: S obzirom na činjenicu da je u individualnim sportovima sve izgrađeno na pojedincu i potrebama solo sportiste, njima je teže da budu fleksibilni i prilagođavaju se novim okolnostima u kojima treba da se bave i potrebama drugog pojedinca. U slučaju FFS, sportisti bi mogli imati poteškoća da prihvate i da se uključe u novo okruženje i stoga postoji veća verovatnoća da će doći do sukoba ili nedostatka motivacije.
  Savet! Ne morate sve da menjate od nule! Napravite male promene kojima se oba vaša učesnika mogu lako prilagoditi, pronađite nešto što im je zajedničko zbog čega se oboje osećaju opušteno i pružite dodatnu podršku pojedincu koji ima najviše problema da se prilagodi.