Poglavlje 3

1. Interna komunikacija: kako da upravljate članovima svog tima

Ako bi neko pokušao da prikači definiciju frazi „interna komunikacija” ona bi verovatno glasila: „proces kojim se informacije razmenjuju unutar grupe ljudi koji rade kao tim ka zajedničkom cilju kroz zajednički sistem simbola, znakova ili ponašanja”. Ipak, naročito pod uslovom da su u tim uključeni različiti ljudi, koji pripadaju različitim starosnim grupama, imaju različite uloge i položaje, ova razmena informacija u FFS možda neće uvek biti efikasna i može se pojaviti nekoliko izazova. U ovom slučaju, pogrešna komunikacija bi verovatno mogla dovesti do:

• toga da članovi tima razviju pretpostavke ili očekivanja na osnovu pogrešnih ili pogrešno shvaćenih informacija;
• stvaranja zatvorenih krugova koji isključuju ili izostavljaju neke članove tima;
• konflikta među članovima tima i stvaranja nesigurnog i nestabilnog okruženja.

Pre svega, moramo prepoznati specifičnosti FFS kako bismo izabrali pravi pristup komunikaciji sa učesnicima. FFS pruža informalno ili neformalno okruženje za učesnike, sa manje formalnosti i zasnovano na izgradnji ličnih odnosa i bliskoj interakciji između članova tima i vođa timova.

U tom smislu, komunikacijski pristup može biti efikasniji ako ima lični stil koji omogućava interakciju kroz prizmu emocija i lične veze i koji uključuje ne samo verbalnu artikulaciju nečijih želja, već i neverbalnu komunikaciju. Na ovaj način, uz osećaj poverenja u timu, može se lakše doći do diplomatske i efektivne interne komunikacije.

Ali kako možemo biti sigurni da smo omogućili dobru komunikaciju u timu u okviru FFS? Evo nekoliko saveta i trikova koji mogu biti stvarno korisni:

(a) Identifikujte i razrešite konflikte u najranijim fazama

Iako zvuči sasvim logično i nekako samo po sebi razumljivo, shvatanje da POSTOJI problem je početak kraja svake nezgodne situacije. Neka pitanja mogu početi od jednostavnih nesporazuma, ali ako se ne definišu i ne reše dovoljno rano, mogu postati pravi problemi sa neočekivanim posledicama. Drugim rečima, ne samo vođu tima, već i same članove tima treba ohrabriti da što pre otkriju bilo kakva problematična pitanja i reše ih pre nego što eskaliraju i ozbiljno utiču na druge članove tima ili čak na ceo tim.

(b) Definišite uloge i odgovornosti

Kao i svaka druga grupa, vaš FFS tim uključuje ljude različitih ličnosti i tendencija u ponašanju. Mada u FFS postoji dodatna složenost, jer nisu samo različite starosne grupe te koje treba da prave kompromis i sarađuju, već postoje i čvrsti lični odnosi između članova tima (staratelja i njihove dece), koji bi lakše mogli da dovedu do neželjenih interakcija između njih zbog gubitka granica. A ko bi trebalo da bude maestro ovog mešovitog i živopisnog orkestra? Pa… to bi trebalo da budete vi! Od samog početka morate da pratite i procenite dinamiku tima i da se uverite da obe grupe (odrasli i deca) razumeju da su vaša pravila i odluke koje treba da poštuju, jer je vaša uloga da budete vođa ove grupe, dok sve druge uloge koje bi članovi tima mogli imati, treba izostaviti kada su na sportskom terenu. Pobrinite se da svi dobro razumeju svoja prava i odgovornosti i da vam se obraćaju ako imaju bilo kakve probleme, a ne da ih sami rešavaju zbog porodičnih odnosa.

(c) Pokažite sigurnost i ozbiljnost

Međutim, da biste postigli prethodni korak, važno je da se predstavite i kao vodeća ličnost u timu. Važno je definisati i svoju ulogu i osigurati da je svi razumeju i priznaju. Naravno, nije važno samo šta kažete, već i kako to kažete. Pobrinite se da unapredite svoje veštine prezentacije govoreći jasnim i čvrstim glasom, održavajući kontakt očima i pažljivo slušajući sve što članovi vašeg tima žele da kažu. Ali pre svega, budite spremni da odgovorite na njihova pitanja, vodite ih kroz proces FFS i osećate se sigurnim u svoju ulogu u timu. Ne samo da treba da budete lider, već i da izgledate kao lider!

(d) Napravite bezbedno, otvoreno i inkluzivno okruženje

Važno je da svaki tim oseća da se komunikacija odvija u okruženju koje im omogućava da se otvoreno izraze, da se bave svojim problemima i budu saslušani. Izgradnja poverenja i poštovanja je od najveće važnosti, jer je tako veća verovatnoća da će članovi biti angažovani i uživati u procesu FFS. Imajući na umu da FFS nikako nije formalni način učenja i interakcije, pokušajte da aktivno uključite svoje članove u različite procese, saslušajte njihove potrebe i dozvolite im da se izraze bez straha od osude ili kritike. Na ovaj način ćete sačuvati uključenost i poštovanje u svom timu i svaki pokušaj komunikacije će biti daleko lakši i efikasniji.

(e) Ohrabrite povratne informacije

Slušajte, slušajte, SLUŠAJTE! Slušanje onoga što vaši učesnici imaju da kažu o tome kako tim radi i funkcioniše važno je iz različitih razloga. Za početak, uveravanje članova da je njihovo mišljenje važno, čini ih još angažovanijim, daje im utisak uvažavanja i stvara osećaj poverenja i pripadnosti. Takođe, to čini da se članovi vašeg tima osećaju cenjenim i da je njihovo mišljenje važno, tako da će vam neizbežnoh uzvratiti poštovanje i pažnju kada je to potrebno. Ali iznad svega, to je jedini način da sva problematična pitanja ili nedostaci u funkcionisanju vašeg tima dopru do vaših ušiju iznutra, čak i kada ste slučajno prevideli neke detalje u procesu. Povratne informacije su najdirektniji način da dobijete neku perspektivu „na terenu“ o tome šta se zaista dešava i pomoći će vam da poboljšate svoj rad i napravite sve neophodne promene.

(f) Prepoznajte trud

Jednostavno „bravo“, „svaka čast“, „čestitam“, prijateljsko tapšanje po ramenu, „baci pet“ ili bilo koji interni znak ili gest tima je važan da biste uverili vaš tim da su njihovi napori prepoznati i priznati. Ovaj jednostavan savet će učiniti da se članovi vašeg tima osećaju cenjeno i ohrabriće ih da ostanu fokusirani i angažovani u vašem FFS procesu, ali će takođe ojačati timski duh i njihovo lično zadovoljstvo.

(g) Sprovedite ponovnu evaluaciju i napravite promene

Čak i ako odaberete najprikladniji stil komunikacije za svoj tim i iako se on na početku čini efikasnim, stvari se usput menjaju. Najbolje rešenje da se izbegnu bilo kakve neprijatne posledice takve promene je da nikada ne ostanete na ovoj ideji! Preispitajte svoj stil, razmislite o svemu što se dešava i pozovite i članove vašeg tima da učestvuju u ovom procesu. Na kraju krajeva, ovo se ne razlikuje od bilo koje analize posle utakmice, i sigurno to možete odlično da uradite 🙂