ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η εκδήλωση Δικτύωσης στο πλαίσιο του έργου «Family Friendly Sport – Achieving Sustainable Family-Friendly Sport Ecosystem» υλοποιήθηκε στις Βρυξέλλες του Βελγίου, από τις 9 έως τις 12 Νοεμβρίου 2023. Αυτή η δραστηριότητα έδωσε τη δυνατότητα σε αθλητικούς συλλόγους και...
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Η συνάντηση της Κοινοπραξίας με ειδικούς στο πλαίσιο του έργου «Family Sports – Achieving a Sustainable Sports Ecosystem for the Family» πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια της Ισπανίας, από τις 10 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2023. Στόχος της συνάντησης ήταν να επιτραπεί στους...
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “FAMILY FRIENDLY SPORTS”

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “FAMILY FRIENDLY SPORTS”

Το πρόγραμμα “FFS – Family Friendly Sports” υποστηρίζεται από το Erasmus+ Programme της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενώνει 7 διαφορετικές οργανώσεις και αθλητικούς συλλόγους από 5 χώρες της Ευρώπης με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος για την ανάπτυξη και...
Αποτελέσματα της έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος “Family Friendly Sport”

Αποτελέσματα της έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος “Family Friendly Sport”

Η έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος “Family Friendly Sport” έλαβε χώρα στη Σερβία, στην Ισπανία, στην Ελλάδα και στη Βόρεια Μακεδονία με στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων των αθλητικών σωματείων να διοργανώσουν δράσεις και πρακτικές οικογενειακού αθλητισμού. Τα...
“FAMILY FRIENDLY SPORT” ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

“FAMILY FRIENDLY SPORT” ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

Η συνάντηση φορέων στο πλαίσιο του προγράμματος “Family Friendly Sport – Achieving sustainable family-friendly sport ecosystem” πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι της Σερβίας από τις 2 έως τις 5 Νοεμβρίου 2022. Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι αθλητικών σωματείων...