ВО ВАЛЕНСИЈА ОДРЖАН СПОРТСКИ СОСТАНОК СО СЕМЕЈСТВО

ВО ВАЛЕНСИЈА ОДРЖАН СПОРТСКИ СОСТАНОК СО СЕМЕЈСТВО

Состанокот на Конзорциумот со експерти во рамките на проектот „Семејно пријателски спорт – постигнување одржлив спортски екосистем пријателски за семејството“ се одржа во Валенсија, Шпанија, од 10 до 14 септември 2023 година. Целта на состанокот беше да им се овозможи...
МРЕЖЕН НАСТАН ВО СКЛОП НА СПОРТСКИОТ ПРОЕКТ ЗА СЕМЕЈСТВО

МРЕЖЕН НАСТАН ВО СКЛОП НА СПОРТСКИОТ ПРОЕКТ ЗА СЕМЕЈСТВО

Во Брисел, Белгија, од 9 до 12 ноември 2023 година се реализираше настанот за вмрежување во рамките на проектот „Спорт пријателски за семејството – постигнување одржлив спортски екосистем пријателски за семејството“. да се поврзат, да споделуваат искуства, да...
СТАРТ НА ПРОЕКТОТ “СПОРТ НАСОЧЕН КОН СЕМЕЈСТВОТО”

СТАРТ НА ПРОЕКТОТ “СПОРТ НАСОЧЕН КОН СЕМЕЈСТВОТО”

Проектот „СНС – Спорт насочен кон семсјството“ е поддржан од програмата Еразмус+ на Европската Унија и обединува 7 различни организации и спортски клубови од 5 земји од Европа за да се постигне целта за создавање одржлив екосистем за развој и раст на семеен спорт...
Ресзултати од истражувањето во рамките на проектот “СПОРТ НАСОЧЕН КОН СЕМЕЈСТВОТО”

Ресзултати од истражувањето во рамките на проектот “СПОРТ НАСОЧЕН КОН СЕМЕЈСТВОТО”

Истражувањето во рамките на проектот „Спорт насочен кон семејството“ беше спроведено во Србија, Шпанија, Грција и С. Македонија со цел да се истражат капацитетите на спортските клубови за спроведување во нивната работа активности и практики погодни за семејството....
“СПОРТ НАСОЧЕН КОН СЕМЕЈСТВОТО” состанок на засегнатите страни во Белград

“СПОРТ НАСОЧЕН КОН СЕМЕЈСТВОТО” состанок на засегнатите страни во Белград

Состанокот на засегнатите страни во рамките на проектот „Спорт насочен кон семејството – постигнување одржлив спортски екосистем “ се одржа во Белград, Србија, од 2 до 5 ноември 2022 година. На настанот присуствуваа претставници на спортски клубови и младински...