Family Friendly Sport 

Водичот

ВОДИЧ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ СОFAMILY FRIENDLY SPORT

Внесете го водичот

Внесете го водичот на копчето подолу за да дознаете повеќе за семејниот спорт

Како можеме да ги убедиме старателите да ги избегнат своите удобни седечки животни навики и да почнат да ги движат своите тела? Дали ова може некако да се поврзе со спортските активности на нивните деца кои веќе се во тек? Сето ова и многу повеќе можете да најдете во овој водич!

Изработката на оваа публикација е кофинансирана од Европската Унија. Сепак, искажаните ставови и мислења се само на авторите и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската унија или Европската извршна агенција за образование и култура (EACEA). Ниту Европската Унија ниту ЕАЕ не можат да бидат одговорни за нив.

Meet the project consortium

The project Family-Friendly Sport is implemented by an international consortium of clubs and organizations from Serbia, North Macedonia, Greece, Belgium and Spain.