Упатство за родители

Водичот

УПАТСТВО ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ НАМЕЃУГЕНЕРАЦИСКИОТ ДИЈАЛОГ НАСПОРТСКИТЕАКТИВНОСТИ СО FAMILY FRIENDLY SPORT

Family Friendly Sports (накратко FFS) е сè што терминот открива збор-по-збор, и многу повеќе зад очигледното. Станува збор за зближување на семејствата и нудење можност заедно да уживаат во бројните придобивки од спортските активности и да поминуваат некое забавно време заедно, а истовремено да го подобрат нивниот физички и ментален статус.

Внесете го водичот

Внесете го водичот на копчето подолу за да дознаете за дијалогот меѓу генерациите во спортските активности погодни за семејството

Изработката на оваа публикација е кофинансирана од Европската Унија. Сепак, искажаните ставови и мислења се само на авторите и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската унија или Европската извршна агенција за образование и култура (EACEA). Ниту Европската Унија ниту ЕАЕ не можат да бидат одговорни за нив.

Meet the project consortium

The project Family-Friendly Sport is implemented by an international consortium of clubs and organizations from Serbia, North Macedonia, Greece, Belgium and Spain.