СНС Е-учење

Овозможување на ефикасно спроведување на пристапот за спортови насочени кон семејството

СНС Амблем

Сертифицирањеа на спортски клубови кои ги исполнуваат стандардите на квалитет за спорт насочен кон семејствата.

СНС Политика

Застапување за официјално признавање на пристапот за спорт насочен кон семејствата

Family friendly sport

Станете Спортски клуб кој го вклучува целото семејство

Со имплементирање на семејниот пристап кон активностите на вашиот клуб, ќе станете поатрактивни, попривлечни и интерактивни како за помладите така и за постарите генерации. Нашиот Прирачник ќе ве води низ овој процес и нашиот СНС Амблем ќе обезбеди вашата усогласеност со стандардите за квалитет на семејниот пристап и со него ќе бидете препознаени на меѓународно ниво.

луѓе учествуваа во пилотирање на СНС пристапот

земји во кои се присутни СНС клубови

спортски клуба веќе добиле СНС амблем

Прирачник за воведување во спорт насочен кон семејствата

Овој прирачник е развиен за претставниците на спортските клубови и асоцијации кои се подготвени да имплементираат во нивната работа спортски пристап насочен кон семејството.

Вовед во самиот СНС концепт

Дознајте што точно претставува СНС спортски концепт насочен кон семејството и какви придобивки тоа им носи на клубовите, децата и нивните родители/старатели.

Практични вештини и совети

Дознајте како ефективно да комуницирате, да управувате и да имплементирате пристап насочен кон семејството.

Иновативни методи

Запознајте се со различни интерактивни и едукативни методи засновани на спорт што можете да ги користите во вашата работа.

Прирачник за олеснување на меѓугенерацискиот дијалог во спортските активности насочени кон семејството

Со овој прирачник ќе научите како активно да го поттикнете меѓугенерацискиот дијалог и да обезбедите неформално образование преку спортски активности!

Совети за работа со родители/старатели и деца

Дознајте повеќе за потребите на вашата целна група и начинот како подобро да соработувате со нив.

Чекори за успешна реализација на СНС активности

Следете ги нашите практични совети и упатства за лесна реализација на СНС активности.

Иновативни методи

Користете ги нашите готови методи и извлечете го максимумот од вашите СНС активности, особено во контекст на меѓугенерациски дијалог.

Бидете во тек со СНС

Придружете се на нашиот билтен со внесување на вашата мејл адреса во формуларот подолу и добивајте ги најновите ажурирања, методи и алатки за подобрување на вашата работа.

Ресзултати од истражувањето во рамките на проектот “СПОРТ НАСОЧЕН КОН СЕМЕЈСТВОТО”

Истражувањето во рамките на проектот „Спорт насочен кон семејството“ беше спроведено во Србија, Шпанија, Грција и С. Македонија со цел да се истражат капацитетите на спортските клубови за...

“Спорт насочен кон семејството” тренинг за членовите на клубовите во Белград

Оваа недела во Белград се одржа обука на персоналот од клубовите да станат организатори на насатани со семеен спортски пристап во рамките на проектот „Спорт насочен кон семејството“. За време на...

Meet the project consortium

The project Family-Friendly Sport is implemented by an international consortium of clubs and organizations from Serbia, North Macedonia, Greece, Belgium and Spain.