СНС е-учење

Учењето значи постојано подобрување!

Што е СНС е-учење и што може да се научи од него?

Модулот за е-учење на проектот е креиран за да им помогне на спортските клубови и организации да научат повеќе за спортскиот пристап насочен кон семејството и како да го имплементираат во нивната секојдневна работа, исто така како да ги инспирираат децата и нивните родители/старатели активно да учествуваат во нив.

СНС Прирачникот содржи збир на упатства, совети, примери, описи и проверени методологии кои ќе обезбедат полесна транзицијата на вашиот клуб кон начин на работа насочен кон семејството.

Што содржи СНС прирачникот?

Прирачник за вовед во СНС

Што е СНС?

Дознајте повеќе за влијанието, придобивките и предизвиците од имплементацијата на спортски пристап насочен кон семејството.

Вештини и знаења потребни за СНС

Истражете го практичното знаење што треба да го совладате за да бидете вистински насочени кон семејството.

Методи за вклучување на СНС пристапот

Пристапете до збир на интерактивни, привлечни и забавни спортски методологии насочени кон семејството.

Прирачник за олеснување на меѓугенерацискиот дијалог во рамки на спортските активности насочени кон семејството

Чекори кон реализација на СНС активности

Поминете низ нашето чекор по чекор објаснување за сите аспекти на ефективна имплементација на СНС активности.

Совети како да ги привлечете родителите

Научете како да привлечете внимание на родителите/старателите и да ги мотивирате да учествуваат со своите деца во активностите што ги организирате.

Методологии за меѓугенерациски дијалог

Нашите проверени методологии ќе се погрижат да извлечете максимум од вашите спортски активности насочени кон зајакнување на меѓугенерацискиот дијалог.

Што клубовите мислат/кажуваат за Прирачникот?

{

The Guidelines taught us how to implement a family-friendly sports approach into our work. The process proved to be simple, straightforward, and most importantly – fun and engaging. Thanks for the opportunity!

5
{

Guidelines enabled us to drastically improve our capacities in working and engaging parents of children who train in our club. Now our activities are more engaging and attractive for all generations.

5