Ffs e-učenje

Učenje znači konstantno unapređivanje!

Šta je FFS E-učenje i o čemu se uči?

Modul E-učenje ovog projekta je kreiran da da pomogne sportskim klubovima i organizacijama da saznaju više o family friendly pristupu sportu i kako da ga implementiraju u svom svakodnevnom radu, kao i da nauče kako da inspirišu decu i njihove staratelje da aktivno učestvuju u aktivnostima FFS.

FFS vodiči sadrže uputstva, savete, primere, opise i proverene metodologije koje će omogućiti vašem klubu da pređe na family friendly model rada bez muke i pravilno.

Šta sadrže FFS vodiči?

Vodič za uvođenje FFS

Šta je FFS?

Saznajte više o uticaju, benefitima i izazovima implementacije family friendly pristupa sportu.

Veštine i znanja potrebna za FFS

Pronađite praktična znanja koja je potrebno da savladate da biste bili family friendly.

Metode za uključivanje u FFS pristup

Pristupite interaktivnim, atraktivnim i zabavnim metodologijama family friendly sportskih aktivnosti.

Vodič za facilitaciju međugeneracijskog dijaloga u family friendly sportskim aktivnostima

Koraci za implementaciju aktivnosti FFS

Prođite korak po korak kroz objašnjenja svih aspekata efektivne implementacije aktivnosti FFS.

Saveti za privlačenje roditelja

Naučite kako da privučete pažnju staratelja i da ih motivišete da učestvuju zajedno sa svojom decom u aktivnostima koje vi organizujete.

Metodologije za međugeneracijski dijalog

Naše testirane metodologije će obezbediti da izvučete maksimum iz vaših sportskih aktivnosti koje su namenjene unapređenju međugeneracijskog dijaloga.

Šta klubovi kažu o vodičima?

{

The Guidelines taught us how to implement a family-friendly sports approach into our work. The process proved to be simple, straightforward, and most importantly – fun and engaging. Thanks for the opportunity!

5
{

Guidelines enabled us to drastically improve our capacities in working and engaging parents of children who train in our club. Now our activities are more engaging and attractive for all generations.

5