FFS Mreža

Zajedno smo u ovome!

Šta je mreža FFS?

Mreža FFS omogućava klubovima akreditovanim za family friendly sportove da rade zajedno na postizanju zajedničkog cilja. Kroz mrežu, klubovi mogu da sarađuju, razmenjuju znanje, grade partnerstva i razvijaju inovativne tehnike, politike i metodologije za unapređenje različitih aspekata svog rada.

Benefiti članstva:

Povezivanje sa klubovima koji imaju iste vrednosti i misiju

Mreža FFS omogućava vašem klubu da se poveže i izgradi saradnju sa sportskim klubovima iz cele Evrope koji imaju istu viziju.

Razmena znanja i veština

Mreža FFS omogućava i podržava slobodan tok informacija, znanja i veština između članova i na taj način osigurava njihov razvoj i rast.

Unapređenje vaše ponude

Ako usvojite prakse i iskustva drugih članova u mreži, možete svoje aktivnosti da učinite atraktivnijim ne samo za decu, već i za njihove staratelje!

Promocija vašeg rada

Učinite svoj rad vidljivijim za posetioce platforme FFS tako što ćete im omogućiti da posete vaš sajt i da stupe sa vama u kontakt.

VažniDokumenti

Preuzmite Sporazum o saradnji i Osnivački akt mreže FFS.

Članovi Mreže