СНС Мрежа

Заедно сме во ова!

Што е СНС мрежата?

СНС мрежата им овозможува на клубовите кои се акредитирани за спортови насочени кон семејство да работат заедно кон постигнување на заедничката цел. Преку мрежата, клубовите можат да соработуваат, да разменуваат знаења, да градат партнерства и да развиваат иновативни техники, политики и методологии од нивната работа за зајакнување на аспектите на СНС.

Придобивки од станувањето член:

Поврзување со клубови со исти вредности и мисија

СНС мрежата му овозможува на вашиот клуб да се поврзе и да изгради соработка со други клубови низ Европа кои ја имаат истата визија како вашиот клуб.

Размена на знаења и вештини

СНС мрежата овозможува и поттикнува слободен проток на информации, знаење и вештини помеѓу членовите со што обезбедува нивно растење и проширување.

Подобрете ја вашата понуда

Со прифаќање на практиките и експертизата од другите членови на мрежата, можете да ги направите вашите активности поатрактивни не само за децата него и за нивните родители/старатели!

Промоција на вашата работа

Направете ја вашата работа повидлива за посетителите на СНС Платформата со тоа што ќе овозможите да ја посетат вашата веб страна и да ве контактираат.

Важнидокументи

Преземете го Меморандумот за соработка и основачкиот документ на мрежата за мрежата FFS.

Членови на мрежата