ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια!

Παρ’ όλο που τα πλεονεκτήματα των ΑΔΟ είναι αναρίθμητα για όσους συμμετέχουν σ’ αυτές, είτε μιλάμε για παιδιά και οικογένειες είτε για τους ίδιους τους αθλητικούς συλλόγους ή ακόμη και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο ως τελικό αποδέκτη της αλλαγής και της προόδου, είναι γεγονός ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης στον αριθμό των αθλητικών συλλόγων που πράγματι εντάσσουν τέτοιες δραστηριότητες στο πρόγραμμά τους σε σταθερή βάση. Στο πλαίσιο του προγράμματος “Family-friendly Sports” (Αθλητισμός για την Οικογένεια), που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και υπό το οποίο συντάχθηκε αυτός ο Οδηγός), πραγματοποιήθηκε η στατιστική έρευνα «Δυνατότητες Εφαρμογής Πρακτικών για Όλη την Οικογένεια από Αθλητικούς Συλλόγους», με τη συμμετοχή περίπου 70 αθλητικών συλλόγων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ΑΔΟ, σε τέσσερις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες: Ισπανία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Ελλάδα. Βασικός στόχος της έρευνας ήταν να συγκεντρωθούν στοιχεία για τις δυνατότητες των αθλητικών συλλόγων να εφαρμόσουν δραστηριότητες και πρακτικές για όλη την οικογένεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στην έρευνα, σχεδόν το 45 % των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είτε πραγματοποιούν περιστασιακά κάποια ΑΔΟ μια φορά τον χρόνο είτε δεν πραγματοποιούν καμία τέτοια δράση. Ωστόσο, παρά το απογοητευτικό αυτό αποτέλεσμα, η έρευνα έδειξε ότι οι αθλητικοί σύλλογοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ να ενσωματώσουν ΑΔΟ στο πρόγραμμά τους (είτε ως διοργανωτές είτε σε συνεργασία με άλλους συλλόγους), με το 45 % των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι το ενδιαφέρον τους είναι πολύ μεγάλο και το 48 % μεγάλο. Αυτό το στοιχείο αποδεικνύει ότι οι αθλητικοί σύλλογοι παρουσιάζουν γενικώς μια θετική στάση προς τις ΑΔΟ, οι οποίες φαίνεται να γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς!

Παρ’ όλο που έχουμε αναλύσει τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη των ΑΔΟ για όλους τους εμπλεκόμενους, είναι εξίσου σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η πιο ευαίσθητη ομάδα-στόχος είναι οι κηδεμόνες – τα μέλη της οικογένειας. Και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι έχουν απομακρυνθεί ίσως αρκετά από τη φυσική άσκηση λόγω της έντονης ενήλικης ζωής και των καθημερινών υποχρεώσεων, αλλά και οι συναισθηματικοί και πρακτικοί φραγμοί που τους εμποδίζουν να συμμετάσχουν. Ειδικότερα, κάποια από αυτά τα αδύναμα σημεία μπορεί να είναι:

  • έλλειψη χρόνου– οι ενήλικες είναι συχνά επιφορτισμένοι με πολλές υποχρεώσεις και βαριές ευθύνες (επαγγελματικές ή και οικιακής και οικογενειακής φύσης) με αποτέλεσμα την έλλειψη χρόνου κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα η συμμετοχή σε κάποια διασκεδαστική αθλητική δράση να μοιάζει μάλλον με πολυτέλεια.
  • έλλειψη ενδιαφέροντος– μία ακόμη επίπτωση του έντονου τρόπου ζωής, στην οποία οι ενήλικες βαρύνονται με πολλά «πρέπει», είναι η απροθυμία τους να εντάξουν άλλο ένα «πρέπει» στο καθημερινό τους πρόγραμμα. Έτσι, συχνά δεν είναι διατεθειμένοι να αφιερώσουν χρόνο και προσπάθεια προς μια επιπλέον κατεύθυνση.
  • κόστος δραστηριοτήτων– τα οικονομικά είναι ο εφιάλτης κάθε ενήλικα και όχι άδικα! Επομένως, η ενασχόληση με μια επιπλέον δραστηριότητα που ίσως επηρεάσει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, είναι σίγουρα μια απόφαση που απαιτεί αρκετή σκέψη.
  • κοινωνικό άγχος– όσο μεγαλώνουμε, τόσο περισσότερο φοβόμαστε «τι θα πει ο κόσμος». Οπωσδήποτε το να μπαίνεις στο γήπεδο μετά από πολλά χρόνια αποχής, δημιουργεί το άγχος της έκθεσης, αλλά και αγχωτικές σκέψεις για το αν και πώς θα μας κρίνουν οι άλλοι.
  • έλλειψη ευκαιριών– είτε λόγω κακής προώθησης από τους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών είτε λόγω μη επαρκούς έρευνας από τους ενήλικες, οι τελευταίοι δυσκολεύονται να βρουν το κατάλληλο μέρος, τον κατάλληλο χρόνο και την κατάλληλη ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ΑΔΟ.

Πράγματι, θα πρέπει να έχετε κατά νου όλες αυτές τις προκλήσεις όταν σχεδιάζετε και οργανώνετε την επόμενη ΑΔΟ σας, ωστόσο για όλα υπάρχει λύση! Και αυτός ο Οδηγός θα σας δείξει πώς να βοηθήσετε τους κηδεμόνες – μέλη της οικογένειας να απαλλαγούν από αρκετές από τις επιφυλάξεις τους!

Απ’ ό,τι φαίνεται, οι κηδεμόνες δεν είναι οι μόνοι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να μπουν στον κόσμο των ΑΔΟ. Τις δικές τους προκλήσεις αντιμετωπίζουν και οι αθλητικοί σύλλογοι, όπως είναι λογικό σε κάθε νέα, άγνωστη πρωτοβουλία, ιδίως όταν συνδυάζει παιδιά και ενήλικες ταυτόχρονα! Κάποιες από αυτές τις δυσκολίες είναι:

  • πρακτικές δυσκολίες – όπως οικονομικές δυσκολίες, χρονικοί περιορισμοί στους χρόνους προπονήσεων, έλλειψη κατάλληλων και διαθέσιμων εγκαταστάσεων, ανεπάρκεια εξοπλισμού κλπ.
  • έλλειψη ενδιαφέροντος από τις ομάδες-στόχους– ιδίως από τους ενήλικες, δεδομένου ότι τα παιδιά και οι νεαροί αθλητές είναι ούτως ή άλλως η βασική τους ομάδα-στόχος και συμμετέχουν στα κανονικά προγράμματα προπονήσεων.
  • έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων– ανεξάρτητα από το πόσο εκπαιδευμένο είναι το προσωπικό των αθλητικών συλλόγων, η καθημερινή εφαρμογή δραστηριοτήτων για την οικογένεια είναι ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο που απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση και διαφορετική προσέγγιση. Και αυτό ακριβώς είναι που τους λείπει.
  • έλλειψη συγκεκριμένης μεθοδολογίας– η κατανόηση της έννοιας των ΑΔΟ, ο οραματισμός της κατάλληλης προσέγγισης, η διοργάνωσή τους και η τελική υλοποίησή τους είναι πράγματα εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Για να μπορέσει κανείς να ΠΕΤΥΧΕΙ σε αυτό το εγχείρημα, θα πρέπει να εφαρμόσει συγκεκριμένη μεθοδολογία για τις ΑΔΟ, βασισμένη σε αντίστοιχα δομικά στοιχεία που την αναλύουν διεξοδικά. Κι αυτό ορισμένες φορές είναι μια αρκετά απαιτητική διαδικασία.

Μην ανησυχείτε, όμως! Αυτός ο Οδηγός θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε το «οικογενειακό» σας προφίλ, θα σας καθοδηγήσει μέσα από πολλά ενδιαφέροντα και βοηθητικά στοιχεία του, θα προσφέρει λύσεις και θα διευκρινίσει θολά σημεία, και θα γίνει ο σύμμαχός σας σε αυτήν τη διαδικασία. Μα…μισό λεπτό! Τι ακριβώς προσφέρει αυτός ο Οδηγός;