ВОВЕД

Броевите никогаш не лажат!

Иако предностите на СНС се големи за сите вклучени во овој процес, без разлика дали се тоа деца и семејства или самите спортски клубови или пошироката заедница како краен конзумент на промени и подобрување, очигледно малиот број на организирани спортски клубови кои вклучуваат такви активности во нивната програма на редовна основа, овозможува многу простор за подобрување. Во рамките на проектот „Спорт насочен кон семејството“, финансиран од програмата Еразмус+ на Европската Унија (во рамките на која се спроведува и овој Прирачник), спроведено е статистичкото истражување „Капацитет на спортски клубови за практики насочени кон семејството“, со вклучување на речиси 70 спортски клубови од четири различни европски земји: Шпанија, С. Македонија, Србија и Грција, и истите покажаа голем интерес за активности насочени кон семејството. Главната цел на истражувањето беше да се дознае повеќе за капацитетите на спортските клубови за спроведување на активности и практики насочени кон семејството. Според податоците собрани во ова истражување, околу 45% од испитаниците одговорија дека спроведуваат некоја активност на СНС еднаш годишно или воопшто не спроведуваат никаква активност на СНС. И покрај овој малку разочарувачки резултат, истражувањето покажа дека спортските клубови се доста подготвени да ги вклучат СНС активности во нивните програми уште повеќе (или преку нивно организирање како координатори или со заеднички учество со други клубови), бидејќи околу 45% од нив го оцениле својот интерес како многу висок и уште 48% умерени до високи. Оваа информација докажува дека спортските клубови генерално се чини дека имаат позитивен пристап кон светот на СНС кој постојано расте и добива повеќе следбеници.!

Иако разговаравме за придобивките и предностите на СНС активностите за сите целни групи, многу е важно да се каже дека најделикатната и најчувствителна целна група овде се родителите/старателите – членовите на семејството. Не се работи само за навиките за физички активности што можеби ги развиле додека растле или поради напнатиот возрасен живот и секојдневните обврски, туку и за емоционалните и практичните ограничувања што би можеле да ги почувствуваат кога ќе бидат поканети повторно да се придружат. Да бидеме попрецизни, некои од тие слаби точки би можеле да бидат:

  • недостаток на време – се преоптоварени со многу задачи и тешки обврски во секојдневниот живот (од професионална или од семејна природа), возрасните страдаат од недостиг на време во текот на денот и нивното учество во некоја забавна спортска иницијатива се чини дека е луксуз што не можат да си го дозволат.
  • недостаток на интерес– како втора последица на интензивниот начин на живот, кога возрасните се толку преоптоварени со задачи што мора да ги направат, тие изгледаат прилично неволни да додадат дополнително „мора“ во нивната секојдневна програма. Затоа, тие честопати не сакаат да вложат време и труд во некоја дополнителна активност.
  • чинење на активностите – Финансиите се ноќна мора на повеќето возрасни, и кој би можел да ги обвини? Затоа, вклучувањето во некоја дополнителна активност која некако би можела да влијае на семејниот буџет е дефинитивно одлука за која треба дополнително размислување.
  • социјална анксиозност– колку повеќе растеме, толку повеќе се плашиме од тоа што „ќе каже светот“. Дефинитивно, влегувањето во спортската арена по долгогодишно отсуство, предизвикува мал страв од изложеност, како и стресни мисли за тоа дали или како некој ќе биде прифатен, можеби критикуван.
  • недостаток на можности и иницијативи – или тоа е недостаток на промоција од страна на давателите на услуги или недостаток на интерес за барање можности од страна на возрасните, вторите може да се соочат со тешки времиња да го најдат вистинското место, вистинското време и вистинската шанса да бидат вклучени во СНС активности.

Да, овие предизвици секогаш треба да ги имате на ум и да ги земете предвид кога ја планирате и организирате вашата следна ФФС иницијатива, но сè може да се реши! И овој Прирачник ќе ви покаже како да им помогнете на родителите/старателите – членовите на семејството да се ослободат од многу од тие резервираности!

Сепак, се чини дека родителите/старателите не се единствените кои се соочуваат со некои тешкотии кога се обидуваат да влезат во светот на СНС. Спортските клубови, исто така, мора да се справат со своите предизвици, како што тоа вообичаено се случува во секоја нова, непозната иницијатива, а камоли онаа која ги комбинира децата и возрасните во исто време! Некои од тие тешкотии, се поврзани со:

  • практични пречкиs– како што се финансиските бариери, временските ограничувања во часовите за тренинг, недостатокот на соодветни и достапни спортски објекти и соодветна опрема итн.
  • Недостаток на интерес од целната група – особено возрасните, под услов децата и младите спортисти да се нивната главна целна група сама по себе, и во секој случај да се вклучени во нивните други редовни спортски активности.
  • недостаток на знаење и вештини– и покрај тоа колку е добро обучен персоналот на спортскиот клуб за секојдневните активности, спроведувањето на спортски активности насочени кон семејството е навистина друго поглавје кое бара специфична обука и малку поинаков пристап. И ова е она што вообичаено им недостига.
  • недостаток од конкретни методологии– разбирањето на концептот на СНС, таргетирањето на СНС пристап, планирањето на СНС активноста и имплементацијата на истото се сосема различни работи. За да биде УСПЕШНО реализирана активноста, треба да се применат СНС методологии засновани на конкретните СНС материјали и алатки, планирани и детално дефинирани. И ова понекогаш може да биде тешка задача

Сепак, нема потреба да се грижите! Овој Прирачник ќе ви помогне да го подобрите вашиот СНС профил и ќе ве води низ многу интересни и корисни аспекти, ќе ви понуди решенија и ќе објасни неколку нејасни точки, со цел да ве поддржи во овој процес. Но… почекај малку! За што рековме се работи за овој Водич??