FFS – EVALUACIONI FORMULAR

Budite priznati za svoj trud!

Popunite formular za postupak dobijanja oznake

Popunjavanjem obrasca zvanično ulazite u proces akreditacije za oznaku FFS. Na osnovu vaših odgovora, članovi Komisije će vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku i obavestiti vas o sledećim koracima koje morate preduzeti da biste dobili oznaku FFS.

Vlasnička struktura kluba

Da li vaš klub omogućava bavljenje sportom na profesionalnom ili amaterskom nivou?

Da li vaš klub ispunjava preduslove za ulazak u proces akreditacije za FFS oznaku?

Da li imate zaposlenog koji je obučen za rad sa decom i starateljima zajedno?

Da li je neko od članova vašeg kluba prošao digitalni trening na našoj platformi FFS?