СНС Форма за евалуација

Бидете признати за вашите напори!

Пополнете го формуларот за постапката на етикетата

Со пополнување на формуларот, официјално влегувате во процесот на акредитација за СНС амблемот. Врз основа на вашите одговори, членовите на Комисијата ќе ве контактираат што е можно поскоро и ќе ве известат за следните чекори што треба да ги преземете за да ви биде доделен СНС амблем.

Сопственичка структура

Дали вашиот клуб е професионален или аматерски се занимавате со спорт?

Дали вашиот клуб ги исполнува предусловите за започнување на процесот на акредитација за амблемот СНС?

Дали имате вработен кој е обучен да работи заедно со деца и родители/старатели?

Дали некој од членовите на вашиот клуб помина низ дигиталниот тренинг на нашата СНС платформа?