POGLAVLJE 4

METODOLOGIJE USPEŠNIH FFS AKTIVNOSTI

  1. MOŽET BITI ŠTA GOD POŽELITE!
CILJ Glavni cilj ove aktivnosti je izgradnja snažnih veza između članova porodice i negovanje međusobne podrške.
DODATNI BENEFITI

Za decu: daje im se prostor da se slobodno izraze, otvore i podele svoje želje i snove, razvijajući pri tome osećaj poverenja prema svojim starateljima

Za staratelje: pruža im se mogućnost da razumeju unutrašnje misli svoje dece, njihove želje i potrebe i prilika da ih bolje upoznaju kao osobe

MATERIJALI/

OPREMA

Projektor ili neko drugo sredstvo za prezentaciju

Sportska oprema za različite sportove (lopte za različite sportove, gimnastička oprema, reketi itd.)

NAČIN IMPLEMENTACIJE

Spojite svoje ciljne grupe za FFS

Pokažite im rekorde nekih fantastičnih sportista i njihova postignuća u sportu

Tražite od njih da odaberu po jedan komad opreme i da navedu sa kojim primerom je on povezan

Tražite od njih da objasne zašto su odabrali baš taj primer

Podelite ih u porodične parove

Dajte im neko vreme da zajednički pripreme neki „fantastični“ trik sa datim rekvizitom koji će ih učiniti slavnim parom

Tražite od njih da predstave svoje trikove pred grupom

POVRATNE INFORMACIJE

Kako su se osećali dok su radili sa članom svoje porodice?

Šta je najpozitivnije u vezi sa ovim iskustvom?

Šta im je predstavljalo najveći izazov?

Šta bi promenili i zašto?

Tražite da navedu jednu reš koju su čuli od svog člana porodice, a koja ih je motivisala