ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Αυτό ήταν, λοιπόν! Έχετε όσα χρειάζεστε για να οργανώσετε και να πραγματοποιήσετε την Αθλητική σας Δραστηριότητα για όλη την Οικογένεια και είμαστε απολύτως σίγουροι ότι τόσο εσείς όσο και οι ομάδες-στόχοι σας θα την απολαύσετε στο μέγιστο!

Η παραγωγή αυτής της δημοσίευσης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σκέψεις και οι απόψεις που περιλαμβάνει εκφράζουν μόνο τους συγγραφείς και δεν ανταποκρίνεται απαραίτητα σε αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του  Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για αυτές.