ZAKLJUČAK

SREĆNO!

To je to! Sada imate sve što vam je potrebno za organizaciju i implementaciju vaših family friendly sportskih aktivnosti i sasvim smo sigurni da ćete i vi i vaše ciljne grupe maksimalno uživati u njima!

Stvaranje ove publikacije je kofinansirano od strane Evropske unije. Međutim, stavovi i mišljenja izraženi u njoj pripadaju isključivo njenim autorima i ne odražavaju nužno stavove i mišljenja Evropske unije, ni Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Evropska unija ni EACE se ne mogu smatrati odgovornim za njih.