UVOD

A. O čemu se radi u FFS?

Family friendly sport (skraćeno: FFS) je sve ono što je očigledno iz njegovog naziva kao i mnogo toga što nije tako očigledno. Radi se o spajanju porodica i stvaranju mogućnosti za njih da uživaju u brojnim benefitima sportskih aktivnosti i da provedu zajedno vreme zabavljajući se, a takođe unaprede svoje fizičko i mentalno stanje. Svi imanju koristi od učešća u ovakvim aktivnostima: deca sa jedne strane i članovi njihovih porodica sa druge. Članovi porodice mogu biti roditelji, rođaci, prijatelji, staratelji ili bilo koje drugo lice koje je ovlašćeno da brine o detetu i čini njegovu porodicu.

Kaže se „porodica koja se zajedno igra, ostaje na okupu“, što ne treba da bude shvaćeno kao sasvim jednostavan koncept. Konkretnije govoreći, porodično učestvovanje u sportskim aktivnostima ne nosi sa sobom samo očigledne benefite kao i svaka druga fizička vežba, već takođe pomaže porodicama da razviju jake veze između članova na sledeće načine:

  • Stvaranje zajedničkih uspomena – što stvara osnovu za emocionalnu stabilnost i unutrašnji razvoj.
  • Dozvoljavanje intimnosti i ispunjavanje emocionalnih potreba – „borba“ za zajednički cilj čini da se članovi porodice zbliže, da se međusobno podržavaju, dele trenutke pune emocija i izražavaju osećanja jedni prema drugima.
  • Stvaranje porodičnog zajedništva – deljenje je isto što i briga, a ova izreka se ne odnosi samo na materijalne stvari i ina usluge, već i na trenutke koje delimo. U slučaju FFS, to su pobede, porazi, trud koji ulažemo i rad u grupi.
  • Stvaranje osećaja pripadnosti – osećaj zajednice članova porodice, sigurnost i bezbednost u „porodičnom timu“ reflektuje se u stvarnom životu isto kao i na sportskom terenu.
  • Otvaranje linija komunikacije – Učešće u FFS aktivnostima ohrabruje članove porodice da otvore komunikaciju i pronađu nove načine da se izraze.
  • Facilitacija procesa isceljenja kod bilo kakvih kriza u odnosima – oslobađanje od stresa, prevazilaženje ljutnje i promovisanje saradnje ka zajedničkom cilju pomaže članovima da se oslobode svih mračnih emocija i pomaže u rešavanju sukoba.
  • Podrška socijalnom i emocionalnom razvoju dece – odrastanje uz nekonvencionalno učešće porodice, doživljavanje različitih trenutaka i staratelj koji služi kao primer, podržava dobrobit deteta i njegov višedimenzionalni razvoj.
  • Učenje novih veština u saradnji svakako je posebno iskustvo naučiti nešto novo zajedno sa svojom porodicom i podeliti ovo iskustvo unapređenja svojih veština i kapaciteta sa svojim najdražima.

I lista može da raste sve više i više – u to niko ne sumnja. Ali da li samo deca i njihove porodice imaju koristi od ovakve inicijative? Šta je sa sportskim klubovima? Zašto bi se trudili da uključe aktivnosti FFS u svoje redovne sportske programe? Hajde da podelimo nekoliko ideja.