UVOD

Zašto treba ući u svet FFS?

Ako čitate ovaj vodič, gotovo je sigurno da pripadate sportskom klubu koji već prepoznaje prednosti uključivanja porodičnih sportskih aktivnosti u svoj strateški plan, ali mali podsetnik nikada ne može škodi – zar ne? 🙂

Ako čitate ovaj vodič, gotovo je sigurno da pripadate sportskom klubu koji već prepoznaje prednosti uključivanja porodičnih sportskih aktivnosti u svoj strateški plan, ali mali podsetnik nikada ne može škodi – zar ne? 🙂

Prednosti uvođenja FFS aktivnosti su brojne za svaki sportski klub koji je dovoljno otvoren da istražuje ovaj svet. Međutim, ako bismo ih naveli, najvažnije bi bile sledeće:

  • Povećanje popularnosti kod ciljnih grupa i rast atraktivnosti i zanimljivosti.
  • Klub prevazilazi konkurenciju sa drugim sportskim klubovima tako što svojoj ciljnoj grupi otvara potpuno novi svet koji je veoma interesantan za istraživanje.
  • Dokazuje se da FFS klub pruža usluge visokog kvaliteta, čime se udaljava od konvencionalne interpretacije sporta.
  • Visoka reputacija i priznanje u opštoj javnosti jer ova specijalne usluge mogu biti tema o kojoj se govori i koja se dobro prenosi od usta do usta.
  • Klub postaje izvor za buduće članove različitih starosnih grupa i na osnovu toga poveća opseg svojih aktivnosti, što se reflektuje i kroz finansije koje mogu da dođu iz ove otvorenosti.
  • Privlačenje pažnje relevantnih zainteresovanih strana da sarađuju i – zašto ne – investiraju u klub koji nesumnjivo ima veliki društveni uticaj na zajednicu kroz svoje FFS inicijative.

Prilično smo sigurni da je ovaj kratak pregled samo nekoliko od brojnih prednosti koje možete dobiti primenom FFS u svojim sportskim klubovima više nego dovoljan da vam popravi raspoloženje. Međutim, ako još uvek imate neke rezervacije i niste sigurni zašto i kako bi trebalo da uđete u svet FFS, savetujemo vam da pogledate naš vodič „UVOĐENJE FAMILY FRIENDLY SPORTSKIH AKTIVNOSTI U VAŠ SPORTSKI KLUB“ i pronađete odgovore koji su vam potrebni.