POGLAVLJE 4

METODOLOGIJE USPEŠNIH FFS AKTIVNOSTI

  1. PREKRŠI PRAVILA!
CILJ Glavni cilj ove aktivnosti je da se pruži mogućnost članovima porodice da ispolje kreativnost kroz sport
DODATNI BENEFITI

Za decu: nudi im se šansa da iskuse određenu moć i da uživaju

Za staratelje: pruža im se mogućnost da se oslobode svojih porodičnih ograničenja i uživaju u neformalnom iskustvu

MATERIJALI/

OPREMA

Sportska oprema

Prostor adekvatan za sportske aktivnosti

Papirna tabla / marker

NAČIN IMPLEMENTACIJE

Podelite svoje mešane timove u 2 grupe

Vodite računa da članovi porodica budu u istim grupama

Tražite od njih da razmisle unutar grupa i da osmisle nova pravila sporta kojim se bave

Svaki porodični par u svakoj grupi treba da smisli jedno pravilo

Pustite ih da predstave pravila drugoj grupi (svaka grupa)

Igrajte utakmicu prema pravilima prvo jedne pa onda druge grupe

Da biste igru učinili više izazovnom, možete igrati po pravilima obe grupe odjednom

POVRATNE INFORMACIJE

Da li su se osetili kreativno u procesu?

Da li je bilo zabavno i interesantno?

Da li su osetili podršku od članova svoje porodice u procesu?

Da li su se osećali sigurnije da podele svoje ideje zato što je član njihove porodice bio prisutan?

Da li je bilo lako osmisliti pravilo u saradnji sa članom porodice?