ЗАКЛУЧОК

СО СРЕЌА!

Добро…тое е тоа! Имате се што ви треба за да ја организирате и реализирате спортската активност насочена кон семејството и повеќе од сигурни сме дека и вие и вашите целни групи ќе уживате максимално!

Изработката на оваа публикација е кофинансирана од Европската Унија. Сепак, искажаните ставови и мислења се само на авторите и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската унија или Европската извршна агенција за образование и култура (EACEA). Ниту Европската Унија ниту ЕАЦЕ не можат да бидат одговорни за нив.