Κεφάλαιο 4

1. Ατομικά αθλήματα

  • Ατομικό κίνητρο: ένα από τα πιο ουσιώδη στοιχεία του αθλητισμού είναι να έχει ο αθλητής υψηλό κίνητρο στην προπόνηση και να αποδώσει καλά. Δεδομένου ότι όλοι οι αθλητές ατομικών αθλημάτων προπονούνται ώστε να βασίζονται στις δικές τους δυνάμεις και να απολαμβάνουν τους καρπούς της ατομικής τους προσπάθειας, η ατομική προσέγγιση είναι ισχυρή. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μέλη της οικογένειας αυτών των αθλητών, που είναι εξοικειωμένοι εξαιτίας των παιδιών τους με την ιδέα της πίστης στον εαυτό τους και της αφοσίωσης στην ατομική απόδοση. Στο πλαίσιο του ΟΑ αυτό μπορεί να θεωρηθεί ένα δυνατό σημείο, δεδομένου ότι διευκολύνει τους προπονητές να αναπτύξουν περαιτέρω το –ήδη υφιστάμενο- κίνητρο των αθλητών (κηδεμόνων-παιδιών) και να τους καθοδηγήσουν στη διαδικασία των ΑΔΟ πιο εύκολα και αποτελεσματικά.

Συμβουλή! Προσπαθήστε να ενισχύσετε και να διευρύνετε το κίνητρό τους δείχνοντάς τους πόσο σημαντική είναι η αλληλοβοήθεια και η ενεργειακή υποστήριξη μεταξύ τους!

  • Αποφασιστικότητα: άλλο ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των ατομικών αθλημάτων, αφού οι αθλητές έχουν την τάση να επικεντρώνονται στον στόχο τους και είναι πρόθυμοι να δουλέψουν σκληρά για να τους πετύχουν. Σε κάθε περιβάλλον ΑΟ αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα αρκετά ωφέλιμο στοιχείο και για τους κηδεμόνες και για τα παιδιά, αφού τα τελευταία μπορούν να παρασύρουν τους κηδεμόνες να συμμετάσχουν ενεργά στη δραστηριότητα, να την αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα και βαρύτητα και να ξεπεράσουν τις επιφυλάξεις και την απροθυμία τους.

Συμβουλή! Αφήστε τους νεαρούς αθλητές σας να παίξουν τον ρόλο τους, να ηγηθούν της διαδικασίας και να πείσουν τους κηδεμόνες τους να εμπλακούν ακόμα περισσότερο, δίνοντας το καλό παράδειγμα!

 

  • Πειθαρχία: δεδομένου ότι στα ατομικά αθλήματα δεν υπάρχει άλλος παίκτης για «αλλαγή», οι αθλητές πρέπει να έχουν αυστηρή πειθαρχία όταν αθλούνται. Αυτό πιθανόν να εφαρμόζεται και στο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς συνήθως οι κανόνες και οι συνήθειες συμπεριφοράς των νεαρών αθλητών δεν εμφανίζονται μόνο στο γήπεδο, αλλά μεταφέρονται και στην προσωπική τους ζωή και –αναπόφευκτα- η οικογένεια ακολουθεί. Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο προς όφελος της ομάδας ΟΑ σας για να διευκολύνετε το έργο σας – οι κανόνες θα τηρούνται, οι ρόλοι θα είναι σεβαστοί και η ισορροπία θα είναι πολύ πιο εύκολη στη μικρή σας ομάδα.

Συμβουλή! Μην μετατρέψετε την ΑΔΟ σας σε μια αυστηρή και στεγνή «στρατιωτική» διαδικασία. Επιτρέψτε στην ομάδα σας να έχει κάποια ελευθερία και ευκαιρίες για χαλαρή διασκέδαση, αφού σκοπός της ΑΔΟ δεν είναι καθαυτή η υψηλή απόδοση, αλλά η μάθηση και η σύσφιξη σχέσεων μέσω του αθλητισμού!