Κεφάλαιο 5

Check list

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

ΒΗΜΑ 1 Πάρτε την απόφαση Προσδιορίστε τον στόχο
Συζητήστε με τους κηδεμόνες
Συγκεντρώστε τις πληροφορίες
Ζυγίστε τις εναλλακτικές σας
Προσδιορίστε τις συνέπειες
Θέστε τους στόχους
Σχεδιάστε τις δράσεις
Συμφωνήστε για τη συχνότητα
Προγραμματίστε τους πόρους
Αξιολογήστε και προσαρμόστε
ΒΗΜΑ 2 Χτίστε την εικόνα Σκιαγραφήστε την ομάδα-στόχο σας
    Ερευνήστε τους ανταγωνιστές σας
    Προσδιορίστε το προφίλ σας
    Χτίστε μια αντιπροσωπευτική εικόνα
ΒΗΜΑ 3 Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας Προσφέρετε την απαραίτητη γνώση
    Εκπαιδεύστε τους σε μεθόδους ΟΑ και ΜΤΕ
    Βελτιώστε τις εκπαιδευτικές τους ικανότητες
    Χτίστε τις κοινωνικές τους δεξιότητες
    Εντάξτε τους σε διαδικασίες βιωματικής μάθησης
ΒΗΜΑ 4 Διαδώστε τα νέα Αξιοποιήστε τις εγκαταστάσεις του συλλόγου σας
    Χρησιμοποιήστε το ανθρώπινο δυναμικό
    Χρησιμοποιήστε ψηφιακά εργαλεία
    Δημιουργήστε επικοινωνιακές ευκαιρίες
ΕΤΟΙΜΟΙ!! ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!

Η παραγωγή αυτής της δημοσίευσης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σκέψεις και οι απόψεις που περιλαμβάνει εκφράζουν μόνο τους συγγραφείς και δεν ανταποκρίνεται απαραίτητα σε αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του  Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για αυτές.