Poglavlje 5

Kontrolna lista

TRANSFORMIŠITE SE U POTPUNO NOVI FFS KLUB!

VAŠA LISTA ZADATAKA

KORAK 1 Donesite odluku Identifikujte cilj
Diskutujte sa starateljima
Sakupite informacije
Izvagajte opcije
Definišite konsekvence
Postavite ciljeve
Kreirajte aktivnosti
Dogovorite učestalost
Planirajte resurse
Evaluirajte i prilagodite
KORAK 2 Izgradite svoj brend Napravite profil svoje ciljne grupe
    Istražite konkurenciju
    Definišite sopstveni profil
    Kreirajte reprezentativni brend
KORAK 3 Obučite osoblje Ponudite im potrebna znanja
    Obučite ih o FFS i o NFO metodologijama
    Unapredite njihove obrazovne kapacitete
    Izgradite njihove meke veštine
    Uključite ih u procese iskustvenog učenja
KORAK 4 Širite vesti Iskoristite prostorije vašeg kluba
    Iskoristite moć ljudi
    Koristite digitalne alate
    Kreirajte prilike za komunikaciju
SPREMNI STE!! SREĆNO!!

Stvaranje ove publikacije je kofinansirano od strane Evropske unije. Međutim, stavovi i mišljenja izraženi u njoj pripadaju isključivo njenim autorima i ne odražavaju nužno stavove i mišljenja Evropske unije, ni Evropske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Evropska unija ni EACE se ne mogu smatrati odgovornim za njih.