Uvod

Šta ovaj vodič nudi?

Ovaj vodič je razvijen u nastojanju da se postigne jedan važan konačni cilj: stvaranje održivog eko-sistema za razvoj i rast family friendly sporta, sa ciljem unapređenja zdravlja dece i socijalne inkluzije. Naravno, ova misija izgleda – a i jeste – prilično zahtevna!

U tom kontekstu, ovaj Vodič je tu da podrži klubove koji već rade sa decom da redovno uključe staratelje te dece u svoje aktivnosti – najmanje jednom mesečno, sa namerom da se ova učestalost poveća što je više moguće. U praksi, ove aktivnosti FFS su napravljene po standardima i metodologijama koje obezbeđuju obrazovne svrhe aktivnosti, eliminišu negativnu i nezdravu konkurenciju, grade partnerstva između staratelja, trenera i deteta, i naravno promovišu pozitivne vrednosti sporta
.

Da bi se to postiglo, ovaj vodič, kao deo FFS ekosistema, osmišljen je da ponudi sportskim klubovima smernice za rad sa ovom mešovitom grupom ljudi (deca i njihovi staratelji), fokusirajući se na privlačenje, angažovanje i pripremu staratelja za ovo novo i obećavajuće iskustvo

Šta je naš krajnji cilj? Da obezbedimo dobru saradnju i interakciju između dve starosne grupe koje su uključene u FFS aktivnosti i da postignemo da svi od njih imaju najveće moguće koristi!