Poglavlje 1

D. Uvođenje FFS – da li je toliko teško?

Možda se čini previše za jedan sportski klub da napravi ogromne promene i transformiše se u FFS klub? Ali opustite se! Ovaj kurikulum je tu da analizira sve aspekte FFS i vodi sportske klubove i organizacije korak po korak ka primeni FFS u svojim redovnim programima.

Za početak, hajde da definišemo šta tačno family friendly sportski klubovi treba da rade. Odgovor je lak i nije previše komplikovan: oni treba da pruže priliku porodicama da treniraju zajedno i da uživaju u vremenu koje provode u zabavi, edukaciji i međusobnom povezivanju kroz sportske aktivnosti.

Za početak, ne treba da preterujete i nije neophodno da napravite ogromne promene u funkcionisanju, infrastrukturi i godišnjem planiranju svog kluba. Idite korak po korak! Ako ste početnik, onda je ovaj kurikulum najbolji alat koji možete koristiti za svoju FFS transformaciju! U stvari, možete okrenuti novi list tako što ćete u svoj godišnji plan povremeno uključiti neke porodične dane sa aktivnostima koje podrazumevaju interakciju vaših mladih sportista sa svojim roditeljima (npr. igre u kojima se takmiče timovi dece i njihovih roditelja), ili edukativne porodične dane (npr. roditelji i deca se edukuju o pravilima vašeg sporta) itd.

Na kraju ovog kurikuluma možete pronaći nekoliko konkretnih primera za ovakve aktivnosti koje, naravno, možete prilagoditi potrebama vašeg sportskog kluba.

U svakom slučaju, izgradnja family friendly profila vašeg sportskog kluba zahteva holistički pristup i podrazumeva sledeće važne aspekte koji su ključni za takvu promenu:
• omogućavanje aktivnog uključivanja staratelja u bavljenje sportskim aktivnostima zajedno sa njihovom decom, koje bi trebalo da postane redovno, konzistentno i dugoročno. Ovo podrazumeva da FFS aktivnosti budu unapred dobro isplanirane i prilično detaljno osmišljene, na isti način na koji bismo planirali razvoj deteta u tom procesu.
• Pozivanje staratelja da se aktivno uključe ne samo u implementaciju ovih aktivnosti, već i generalno u planiranje programa rada kluba i njegov strateški razvoj kako bi se omogućilo da se njihove potrebe i mišljenja kao važnih aktera u FFS čuju i integrišu u funkcionisanje kluba.

U svakom slučaju, važno je da imate na umu sledeće: kada odlučite da transformišete svoj klub u FFS, potrebno je da izgradite timski duh unutar vaših ciljnih grupa. Više niste tu samo vi (osoblje, treneri, predstavnici itd.) i vaši mladi sportisti. Vaš tim postaje sve veći i staratelje treba takođe smatrati njegovim delom! Cela porodica je vaš tim, a staratelji i mladi sportisti su članovi vašeg tima! Budite prvi koji će to prepoznati i pomozite svojim članovima da to shvate i izgrade svoj timski duh!

Ni u kom slučaju ne treba da vas uplaši ovakva perspektiva. Naprotiv, već smo rekli da preterivanje nije naš stil, sećate se? Da – definitivno će nam biti potrebna konzistentnost, redovnost, i dugoročni procesi! Ipak, to ne znači da ovde govorimo o nečemu čime ćemo morati da se bavimo baš svaki dan! Nekoliko puta nedeljno ili nekoliko puta mesečno može biti dovoljno, sve dok se to događa svake nedelje ili svakog meseca! 😊

A sada pogledajmo koje izazove treba da prevaziđemo i kako da izgradimo svoje kapacitete da bismo postali FFS klub!