Κεφάλαιο 3

Προσωπικές δεξιότητες…δεν είναι ποτέ απλώς προσωπικές!!

Όπως κάθε καινούρια ιδέα, έτσι και ο ΟΑ καλύπτεται από ένα πέπλο μυστηρίου, από το άγνωστο. Όσο περισσότερο εξασκείται κανείς, τόσο περισσότερα μαθαίνει γι’ αυτό και πιο σίγουρος αισθάνεται σε βάθος χρόνου. Πριν όμως εξετάσετε τις ιδιαιτερότητες αυτής της ιδέας, είναι σημαντικό να εξοπλιστείτε με συγκεκριμένες δεξιότητες που θα θέσουν τις βάσεις για την εξέλιξή σας και θα διασφαλίσουν την ομαλή, ασφαλή και ποιοτική υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων. Μερικές από αυτές τις δεξιότητες είναι αρκετά δημοφιλείς, άλλες όχι τόσο. Όπως και να ‘χει, αξίζει σίγουρα να τις εξερευνήσετε, να κάνετε την αυτο-αξιολόγησή σας και να ανακαλύψετε τα σημεία που θέλουν βελτίωση!

A. Επικοινωνία

Σίγουρα είναι ζήτημα ερμηνείας Η επικοινωνία είναι τόσο ευρεία έννοια που καλύπτει κάθε κομμάτι του ΟΑ. Εδώ θα αναλύσουμε τις δύο (2) πιο σχετικές μορφές επικοινωνίας στο πλαίσιο του ΟΑ: