Poglavlje

Meke veštine nikad nisu baš tako meke!

Kao i svaki novi koncept ili ideja, FFS je takođe prekriven velom misterije i nepoznatog. Što ga više budete praktikovali, više ćete naučiti o njemu i bićete sve sigurniji. Pre nego što se pozabavite specifičnostima ove ideje, važno je da se vi i vaše osoblje opremite određenim veštinama i kapacitetima koji će postaviti temelje za vašu evoluciju i obezbediti nesmetanu, bezbednu i kvalitetnu implementaciju ovakvih aktivnosti. Neke od njih mogu biti prilično popularne, druge malo manje. Međutim, svakako ih vredi istražiti, evaluirati se i otkriti oblasti u kojima se možete unaprediti i postati još bolji.

A. Komunikacija

Naravno, sve je stvar interpretacije. Komunikacija je veoma širok pojam i ima mnogo aspekata u FFS. Ovde ćemo razmotriti dve (2) najrelevantnije forme komunikacije u okviru FFS: