Poglavlje 2

C. Pridružite se (sportskom) KLUBU!

Na kraju, ali ne i najmanje važno, svakako bi trebalo da istražimo prepreke i poteškoće sa kojima se sportski klubovi i sportske organizacije mogu suočiti tokom redovne implementacije aktivnosti FFS. Naravno, izazova može biti mnogo, a mi ćemo sada malo više pažnje obratiti na one za koje se čini da utiču na većinu klubova:

Nedostatak znanja i treninga: Obično su sportske aktivnosti namenjene nekoj konkretnoj ciljnoj grupi određenog uzrasta: to mogu biti deca, mladi ljudi, odrasli ili stariji. Ali šta se dešava kada pokušamo da kombinujemo više njih, baš kao što to čini FFS (deca i odrasli)? Da li su sportski radnici spremni da ovakve aktivnosti omoguće na kvalitetan način koji ne ukida samu srž sporta? Potpuno je jasno da je većina sportskih radnika stekla određeno obrazovanje, izgradila svoje veštine i kapacitete za određenu oblast u sportu (ili više njih) i stekla iskustvo u radu sa jednom starosnom grupom. Međutim, sasvim je razumljivo da ovo znanje ili veštine nisu dovoljni da podrže specifičnosti složenijih oblika bavljenja sportom, kao što je FFS. Kako da prevaziđemo ovu prepreku?
Magično rešenje – RAZMENA ZNANJA: Kao i u svim drugim oblastima života, postoji lek za ovakve probleme: deljenje je važno! Pokušajte da iskoristite kapacitete, znanje i iskustvo vaše mreže, fokusirajući se na sportske klubove i organizacije koje već imaju određeno iskustvo u aktivnostima FFS i mogu da podele svoje znanje i da vas podrže u vašim prvim koracima. Možete čak istražiti mogućnosti saradnje u kojoj će druga strana biti neko ko ulaže svoje znanje, a vi ćete biti oni koji uče kroz rad. U svakom slučaju, ne morate da uzimate prevelike zalogaje od samog početka, jer bi postepeniji uvod u oblast aktivnosti FFS bio poželjniji kako bi se osigurao određeni nivo kvaliteta. Konačno, pobrinite se da dobijete povratne informacije od svojih učesnika, da evaluirate i na kraju integrišete ove informacije u svoj budući rad.

Neadekvatni resursi: Svakako da FFS nije jedina oblast u kojoj nedostatak odgovarajućih objekata, nedostatak opreme i uopšte finansijska ograničenja stvaraju ozbiljne probleme kada je u pitanju funkcionisanje sportskih klubova i organizacija. Pored toga, u slučaju FFS je sve novo, a takođe postoji i potreba za dodatnom opremom, više prostora, bolje obučenim kadrom i više finansijskih sredstava, kako bi se podržale aktivnosti sa više ljudi i (neizbežno) više izazova. Postavlja se očekivano pitanje: kako bi klubovi i organizacije trebalo da ispune ove eksplicitne zahteve FFS-a pošto teško preživljavaju i sa svojim redovnim sportskim programima?
Magično rešenje – PRILAGODITE SE: Imamo dobre vesti! Rešenje je daleko lakše nego što se očekivalo! PRILAGOĐAVANJE! Da! Ne morate izmišljati rupu na saksiji. Ne moramo da udvostručujemo svoje troškove, obavljamo neki dodatni posao ili pravimo bilo kakve druge fundamentalne promene. Već imate dovoljno i samo treba da se prilagodite novim okolnostima i potrebama vaše mešovite grupe. Budite kreativni, koristite svoju maštu i maštu svojih učesnika, budite inovativni i razmišljajte van okvira. Planirajte svoje aktivnosti unapred i na najbolji mogući način iskoristite resurse koje već imate. Ne radi se o novcu; radi se o fleksibilnosti i mašti. Međutim, niste sami u tome. Postoje određeni resursi koje možete koristiti da biste finansijski podržali svoju FFS reformu, kao na primer:
a) Lokalni sponzori – Srećom, važnost sporta i njegove koristi generalno priznaju svi, uključujući i relevantne aktere, koji su obično spremniji da ulažu u inovativne inicijative koje će podržati i koristiti lokalna zajednica. Ovo može uključiti vašu opštinu, vaš sportski savez, lokalni sportski savez itd. Ne oklevajte da im se obratite, predstavite svoju ideju i očekivane ishode za zajednicu i ubedite ih da krenu na ovo putovanje sa vama i naprave promenu!
b) Grupno finansiranje (crowdfunding) – Vaša snaga su vaši ljudi! Unapredite svoj javni profil tako što ćete podeliti svoju ideju i objasniti opštoj publici ZAŠTO je ova inicijativa važna za vas i vašu ciljnu grupu. Najveće stvari u životu se dešavaju kada jednostavni pojedinci udruže svoje snage i zašto se ne biste vodili tom idejom kada je u pitanju vaš FFS plan? Organizujte događaj za prikupljanje sredstava, pokrenite onlajn inicijativu za crowdfunding i ostvarite ovaj san tako što ćete pružiti mogućnost vašoj zajednici da vas podrži!
c) EU projekti – EU rado podržava inovativne i perspektivne inicijative, a vaša FFS transformacija definitivno može biti jedna od njih! Istražite mogućnosti finansiranja od strane EU, razvijte svoj mali ili veliki projekat i sprovedite ga u delo!

Metodologije: Pretpostavićemo da ste uspeli da smislite način da rešite prethodna dva izazova: stekli ste određena znanja i pronašli ste resurse koji su vam potrebni da konačno pokrenete svoje FFS programe. Šta sad? Kako možete razbiti barijere konvencionalnih sportskih aktivnosti i preći na family-friendly sportske ideje? Kako ih učiniti zanimljivim i privlačnim za svoje ciljne grupe i kako ćete uspeti da ih uključite u proces? Da li postoje neke smernice, konkretne metodologije najbolje prakse ili konkretni primeri koje možete koristiti u svom radu?
Magično rešenje – TO SMO MI! Nalazite se na pravom mestu u pravo vreme i UPRAVO O TOME SE RADI U OVOM KURIKULUMU. Već ste se upoznali sa nekim aspektima FFS, dobili ste neke važne savete i naučili trikove i sada ste potpuno spremni da dublje istražite ovu novu ideju.