Поглавје 2

C. Приклупете се на (спортскиот) КЛУБ!

Последно, но не најмалку важно, треба дефинитвно да истражиме за пречките и предизвиците со кои би се соочиле спортските клубови и организации при воведување на редовни СНС активности. Се разбира, има доста предизвици, но сега ќе ги разгледаме оние кои се чини дека ќе се соочат повеќето клубови:
  • Недоволно знаење и обука: Вообичаено, спортските активности се наменети за одредена целна група до одредена возраст: може да бидат деца, млади, возрасни или постари лица. Но што ќе се случи кога ќе се обидеме да комбинираме повеќе од нив, точно како што СНС прави (возрасни и деца)? Дали се вработените спремни да фасцилитираат вакви активности на квалитетен начин што не ја уништува самата суштина на спортот? Сосема е јасно дека повеќето вработени имаат одредено образование и дека ги имаат развиено своите вештини и капацитети за одреден спорт (или повеќе) и го стекнале своето искуство со справување со една возрасна група одеднаш. Сепак, сосема е разбирливо дека ова знаење и обука не е доволно за да ги поддржат специфичните и покомплицираните видови на спортски активности, како што е СНС. Како да го решиме ова?

Волшебниот лекРАЗМЕНА НА ЗНАЕЊЕ: Како и во секој дел од животот, постои лек за вакви проблеми: споделување! Обидете се да ги искористите капацитетите, знаењата и искуствата во вашата мрежа, фокусирајќи се на спортските клубови и организации кои веќе имаат искуство со СНС активности и можат да ви споделат знаење и да ве поддржат во вашите први чекори. Можете и да барате можности за соработка, каде можат да го инвестираат нивното знаење и вие ќе присуствувате за да научите. Како и да е, не мора веднаш од стартот да бидете стопостотни, бидејќи попостепено воведување во полето на СНС активности е добро за да се обезбедат поквалитетни активности. Конечно, осигурајте се да добиете повратна информација од вашите учесници, направете самоевалуација и на крај, искористете ја оваа информација во иднината.

 

  • Неадекватни ресурси: Сигурно СНС не е единственото поле каде фалат соодветни институции, опрема и финансиските ограничувања создаваат сериозни проблеми во функционирањето на спортските клубови и организации, а камо ли за овој случај со СНС, каде се е ново, плус потребна е дополнителна опрема, повеќе простор, подобро обучени вработени и поголеми финансиски средства за да се поддржат активностите со повеќе луѓе и (неизбежно) повеќе предизвици. И се поставува очекуваното прашање: како можат клубовите и организациите да ги исполнат овие експлицитни барања на СНС, бидејќи тие едвај издржуваат со нивните редовни спортски програми?

Волшебниот лекПРИЛАГОДЕТЕ СЕ: Добри вести! Решението е многу полесно од очекувано. П Р И Л А Г О Д У В А Њ Е ! Да! Не мора да почнувате се одново. Не треба да ги дуплираме трошоците, да работиме или да правиме други суштински промени. Веќе имате доволно и само треба да се прилагодите на новите околности и на потребите на вашата мешана група. Бидете креативни, користете ја вашата имагинација и на вашите учесници, бидете иновативни и мислете надвор од рамката. Планирајте ги вашите активности однапред и користете ги ресурсите што ги имате на најдобар можен начин. Не се работи за пари; се работи за флексибилноста и бујната имагинација! Сепак, вие не сте сами во ова! Постојат одредени ресурси кои можете да ги искористите за да ве поддржат финансиски во вашата СНС реформа како:

  1. локални спонзори– за среќа, важноста на спортот и неговите придобивки се генерално признати од сите, вклучувајќи ги и засегнатите страни, кои често се подготвени да инвестираат во иновативни иницијативи кои ќе ја поддржат и помогнат на локалната заедница. Ова може да биде вашата општина, спортска федерација, локален спортски сојуз, итн. Не се мислете и пристапете им, претставете им ја вашата идеја и очекуваните резултати за заедницата и убедете ги да ви се придружат на ова патување и да направат промена!
  2. колективно финансирање – вашата моќ се вашите луѓе! Подобрете го вашиот јавен профил со споделување на вашата идеја и објаснување на јавноста ЗОШТО оваа иницијатива е важна за вас и вашата целна група. Најголемите работи во животот се случуваат кога едноставни поединци ќе се здружат и зошто ова да не се случи за вашиот СНС план? Организирајте настан за да соберете поддршка, започнете онлајн иницијатица за колективно финансирање и остварете го овој сон со тоа што ќе дозволите вашата заедница да ве поддржи!
  3. ЕУ проекти – ЕУ е голем поддржувач на иновативни и добри иницијативи и вашата СНС трансформација дефинитивно може да биде една од нив! Барајте можности за финансирање од ЕУ, развијте свој мал или голем проект и остварете го!
  • Методологии: Да се согласиме дека најдовте начин да ги решите претходните два предизвици: добивте знаење и најдовте ресурси кои ви се потребни за да ги започнете вашите СНС програми. Сега што? Како можете да ги надминете бариерите на конвенционалните спортски активности и да преминете на СНС активности? Како можете да ги направите интересни и атрактивни за вашите целни групи и како ќе ги вклучите во процесот? Дали постојат некои насоки или конкретни методологии, најдобри практики или одредени примери кои можете да ги користите во вашата работа?

Волшебниот лек ОВА СМЕ НИЕ! Па вие сте на вистинското место во вистинското време бидејќи ТОКМУ ЗА ТОА Е ОВАА НАСТАВНА ПРОГРАМА! Веќе сте запознаени со некои од аспектите на СНС, добивте некои важни совети и сега сте целосно подготвени да одите подлабоко и да ја истражите оваа нова идеа подобро.