Poglavlje 3

2. Kako da vaš tim postane fleksibilan

Kao tim lider, više niste sami sebi jedini prioritet, već imate ceo tim FFS kome treba da pružite podršku – ali to već znate, zar ne? Važno je podsticati i fleksibilnost vašeg tima, kako bi i njegovi članovi bili otporni i prilagodljivi na promene, posebno kada su u pitanju lični izazovi u ovoj vrsti mešovitih timova. Razvijanje timske kulture i održavanje ravnoteže unutar tima važni su zadaci u okviru vašeg rada na tome da pružite uspešna iskustva FFS. Evo nekoliko saveta:

(a) Uklonite otpor

Ne zaboravite da su članovi vašeg tima ljudska bića i da imaju iste instinkte kao i vi pre nego što ste izgradili svoje veštine fleksibilnosti. Međutim, vi ste njihov vođa i oni definitivno tražite od vas podršku i smernice (da, nemojte to dovoditi u pitanje čak ni za odrasle članove vašeg tima!). Kada se okolnosti promene, biće im prilično teško da se odmah prilagode i budu zadovoljni time! Na vama je da ih ohrabrite da prihvate ovu promenu, da im objasnite razloge za ovu promenu, kao i pogodnosti koje će uživati. Odgovarajte na njihova pitanja, razgovarajte o tome otvoreno i iskreno i dajte primer: ako ste vi fleksibilni, i oni će to biti!

(b) Budite tim

Ljudi imaju tendenciju da se lakše prilagođavaju u okolnostima u kojima osećaju poverenje i sigurnost. Kada znaju da lako mogu da traže podršku i da će im ta podrška biti pružena, stvara se osećaj sigurnosti i podržava njihovo samopouzdanje. Podrška vršnjaka i timski duh je takođe važan ovde jer pozitivan stav nekih članova i dobri rezultati koji su iz toga proizašli uvek su podsticajni za druge članove. Pokušajte da eliminišete svaki osećaj straha od neuspeha promovisanjem međusobne podrške i timskog duha kao preduslova za bezbedno okruženje.

(c) Uključivanje i angažovanje

Ljudi imaju tendenciju da se osećaju prijatnije pri suočavanju sa novim okolnostima ili neočekivanim događajem kada imaju priliku da eliminišu ili definišu njegove posledice. Drugim rečima, nekome je od velike pomoći da se prilagodi i prihvati promenu ako može nekako da formira novu situaciju i postane deo nje. Ovo nije teško postići! Otvoreno razgovarajte sa svojim timom o novim uslovima i pozovite ih da razmotre kako bi oni mogli da se prilagode njihovim potrebama, kako bi se osećali ugodnije i šta bi želeli da izbegnu. Ohrabrite ih da budu kreativni, razmotrite njihove predloge i pokušajte da ih bar donekle integrišete u stvarni život.

(d) Prihvatanje i razumevanje

Postoji više načina na koje ljudi mogu reagovati na neočekivane događaje. Neki ljudi su hrabriji i voljni da uskoče u avanturu, dok se drugi osećaju nesigurnije i radije izbegavaju da se umešaju na bilo koji način. Imati FFS tim sa takvom višedimenzionalnom dinamikom zahteva da slušate potrebe svakog pojedinca. Naravno, za prvu grupu će svaka promena biti lakša, dok će se druga verovatno mučiti i biti pod velikim pritiskom. Prihvatite njihove različitosti, prihvatite ih i pomozite manje sigurnim članovima tako što ćete ponuditi svoju podršku, obezbediti dodatnu obuku ili zatražiti od nekog sigurnijeg člana da ih takođe podrži.

(d) Prihvatanje i razumevanje

Postoji više načina na koje ljudi mogu reagovati na neočekivane događaje. Neki ljudi su hrabriji i voljni da uskoče u avanturu, dok se drugi osećaju nesigurnije i radije izbegavaju da se umešaju na bilo koji način. Imati FFS tim sa takvom višedimenzionalnom dinamikom zahteva da slušate potrebe svakog pojedinca. Naravno, za prvu grupu će svaka promena biti lakša, dok će se druga verovatno mučiti i biti pod velikim pritiskom. Prihvatite njihove različitosti, prihvatite ih i pomozite manje sigurnim članovima tako što ćete ponuditi svoju podršku, obezbediti dodatnu obuku ili zatražiti od nekog sigurnijeg člana da ih takođe podrži.