Poglavlje 1

B. FFS: veliki (+) za sve

Dakle… kada pomislimo na FFS, prvo pitanje koje nam pada na pamet je: ko bi mogao imati koristi od toga, na kraju krajeva? Naravno, naziv je sasvim razumljiv: PORODICE ponosno stoje na jednoj strani skale. I naravno, ovo uključuje STARATELJE (roditelje, rođake, prijatelje, staratelje ili bilo kog drugog staratelja deteta) i – koga još? – DECU, glavne protagoniste ideje FFS!

Međutim, ovo nije sve! Sa druge strane su dobrodošli najvažniji akteri u sportskim oblastima, primarni pružaoci usluga, oni koji nude objekte, oni koji imaju potrebna znanja i veštine, oni koji vode proces učenja i bavljenja bilo kojom vrstom sporta: sportski klubovi i njihovo osoblje! Treneri, instruktori, facilitatori, edukatori – svaka osoba uključena u proces u svojstvu prenosioca znanja i trenera.

Ali kakve koristi sportski klubovi i sportske organizacije zapravo mogu da imaju od ovakve ideje? Kako FFS može da bude u njihovom interesu i kakve može da ima prednosti?

Hajde da pogledamo bliže!

(a) FFS – F kao FAMILIJA

U FFS, porodice imaju pristup treninzima koji su mnogo fleksibilniji u smislu vremena i na taj način održiviji. Prevazilaženjem barijere u vidu stava da se treninzi moraju pohađati u različitim terminima i na različitim mestima, FFS postaje pristupačniji i atraktivniji. Kada treniraju zajedno u timu, članovi porodice imaju priliku da se povežu i da unaprede svoje kapacitete za saradnju, dok im se u isto vreme nudi mogućnost da zajedno unaprede svoju emocionalnu stabilnost i podstaknu rast. Naime, bavljenje sportom u bezbednom porodičnom okruženju okuplja članove porodice kroz zajednički cilj i u duhu dobrog raspoloženja, radosti i zadovoljstva. Ovo okruženje samo po sebi pruža prostor za izražavanje emocija, oslobađanje napetosti, rešavanje nesporazuma i dugoročno poboljšanje porodičnih odnosa. Pored toga, osnovni koncept FFS je kombinacija sporta sa učenjem i podizanjem svesti; Kako se atletizam prvenstveno odnosi na etos i vrednosti, FFS će takođe biti sredstvo negovanja zdrave konkurencije i unapređenja socijalnog ponašanja, kroz podizanje svesti o nizu društveno-političkih pitanja koja se takođe odražavaju na sport: huliganstvo, nasilje, fanatizam, doping itd. Sve u svemu, FFS je stvaranje idealnog okruženja za porodice da se razvijaju fizički, mentalno i socijalno.

(b) FFS – S kao SPORTSKI KLUBOVI

 

Sportski klubovi i sportske organizacije daleko od toga da su izostavljeni iz ove igre! Naprotiv, odluka da se postane „family friendly“ pruža im mnoge prednosti. Za početak, ovaj novi, svež i moderan profil odmah povećava prepoznatljivost i popularnost kluba među porodicama, jer stvara potpuno novu perspektivu, novi način gledanja kroz i na sport koji cilja na više međusobno povezanih grupa: decu (koja su već aktivna u sportu) i njihove staratelje (koji verovatno nisu). Ovo daje dodatnu vrednost njihovom profilu, jer deluju atraktivnije i interesantnije u javnosti i pobeđuju u konkurenciji drugih klubova i organizacija koje takve aktivnosti ne uključuju u svoje redovne programe. Ovaj holistički i sveobuhvatan pristup sportu odmah podiže standarde kvaliteta njihovih usluga i poboljšava njihov obrazovni karakter. Naravno, što više ljudi uključe iz različitih ciljnih grupa (u ovom slučaju: starosnih grupa), to će više ljudi privući na duži rok: sportiste, gledaoce itd., a tu su i različite mogućnosti koje pružaju tim ciljnim grupama, što posledično vodi do povećanja reputacije i prepoznatljivosti. Na kraju, ali ne i najmanje važno, širok društveni uticaj koji oni imaju u svojoj zajednici može stvoriti prostor za relevantne aktere, uključujući institucije relevantne za sport, da izraze veći interes i podrže ovakve inicijative.

Lista svakako može biti još duža ali hajde da zastanemo na momenat i da pogledamo kako se sve ovo izražava kroz brojeve!