Poglavlje 4

2. Grupni sportovi

 •  Timski duh: Grupni sportovi obezbeđuju upravo ovo. Tajna leži u zajedničkom angažovanju sa članovima tima, međusobnom ohrabrivanju između saigrača, koegzistiranju u ravnoteži, posvećenosti timskom radu i druženju. Dakle, kada govorimo o FFS, ovo je lakši deo! Igrači su već navikli na uslove u grupi i dodavanje još nekoliko članova neće biti težak zadatak.
  Savet! Uvek imajte na umu da novi „porodični dodaci“ u vašoj grupi nemaju potpuno iste karakteristike kao vaši stalni članovi. Potrudite se da uložite neophodne napore da održite određeni nivo kohezije unutar svog tima i uvek slušajte potrebe svih članova.
 • Inkluzija i tolerancija: Igrači kolektivnih sportova imaju tendenciju da budu tolerantniji i da bolje prihvataju druge kao i da pokazuju nesebičnost i razumevanje u svom timu. Vaši postojeći igrači imaju različita porekla i ličnosti i već su uspeli da koegzistiraju i pronađu svoj balans. Gledajući kroz istu prizmu, vaši dodaci FFS timu su ponovo nove i drugačije ličnosti, ali je vaš tim već navikao na inkluziju i toleranciju.
  Savet! Ovo je svakako pravilo, ali izuzeci uvek postoje! Držite oči otvorene i pobrinite se da niko ne bude isključen i izostavljen iz tima i da svi uživaju u osećaju pripadnosti i uzajamne podrške.
 • Fleksibilnost: Raznolikost osobina saigrača i potreba da se održi kohezija grupe neizbežno čini da članovi budu fleksibilniji i prilagodljiviji promenama. Ovaj fleksibilan pristup promenama je veoma važan za FFS jer će pridošlice sigurno bar na neki način uneti pometnju.
  Savet! Fleksibilnost je jedno, a potpuno okretanje svega naopako je drugo! Pobrinite se da promene koje se dešavaju u timu budu lako upravljive i da teku glatko, inače će vaš trud propasti!

(b) Mane

 • Zavisnost: Konstantna podrška od strane tima ponekad može dovesti do toga da postanete zavisni. Naročito kada govorimo o FFS, gde spajamo decu mlađeg uzrasta sa odraslima (i takođe autoritativnim ličnostima u porodici), postoji verovatnoća da će slabije igrače (decu) dovesti u zabludu i zbuniti iskusni igrači (staratelji).
  Savet! Definišite uloge svakog člana od samog početka i uverite se da svi znaju i razumeju svoja ograničenja. Osmislite strukturu obuke tako da svima bude omogućeno da ravnopravno učestvuju u skladu sa svojim kapacitetima, godinama i veštinama.
 • Kompetitivnost: To je karakteristika svih kolektivnih sportova i odnosi se ne samo na druge timove, već i na saigrače. Naročito kada su članovi porodice uključeni, kompetitivnost i napetost mogu okrenuti stvari naopačke i potpuno uništiti koheziju tima
  Savet! Fokusirajte se na obrazovni aspekt vaše FFS aktivnosti i stalno podsećajte svoj tim da je cilj ovog procesa učenje, međusobno povezivanje i zabava.
 •  Gužva: U regularnim timovima za bilo koji kolektivni sporta je već prilična gužva i ponekad je izazovno nositi se sa ovakvom grupom ljudi. A šta se dešava kada se broj članova udvostruči ili utrostruči, kao što se sigurno dešava u FFS? Činjenica je da će sportski lideri imati manje vremena da se fokusiraju na individualne treninge, dok pojedinci kojima je potrebna posebna pažnja ili različite metode učenja možda to neće dobiti.
  Savet! Pripremite strukturu svoje obuke unapred i uzmite u obzir broj ljudi koje ćete uključiti, njihove postojeće kapacitete i njihove potrebe. Ne zaboravite da istražite profil svojih učesnika i pripremite se za ono što možete da očekujete. Takođe, stvorite bezbedno okruženje u kome će svi slobodno da priđu i zatraže vašu podršku, čak i ako pre toga sami niste shvatili problem.