Poglavlje 3

2. Eksterna komunikacija: kako privući i uključiti

Da biste došli do tačke kada ćete početi da tražite svoj interni stil komunikacije, prvo morate da privučete i angažujete svoje ciljne grupe kako biste izgradili FFS tim. Da, to je sasvim nov koncept. Da, postoji dosta izazova kao što je opisano u prethodnim poglavljima ovog vodiča. I da – nije uvek lako. Ali kako možete izgraditi efikasnu strategiju spoljne komunikacije koja će podržati vaš cilj? Evo nekoliko saveta!

 

(a) Dosegnite svoju ciljnu grupu

Prvo i osnovno: sasvim je logično da uvek započnemo rad sa onim što već imamo! Kao sportski klub ili sportska organizacija verovatno već imate određeni broj mladih sportista, decu koja pohađaju vaše treninge i staratelje koji ih redovno dovode na teren radi treninga.

Dakle…dobra vest je da su vaši kandidati već u kući! Imate ih tamo, dovode svoju decu, pokupe ih i – najčešće – gledaju njihov trening sa tribina ili sede u kantini na terenu. Eto! Privucite ih tako što ćete im ponuditi priliku da kvalitetno provode vreme i zabavljaju se sa svojom decom umesto da čekaju da vreme prođe u dosadi!

(b) Koristite svoju mrežu

Sećate se šta smo govorili o umrežavanju? Pa, vreme je da iskoristite svoje veze i doprete do drugih sportskih klubova i organizacija da udruže napore i rade zajedno na nekim inicijativama FFS. Logično je da, ako se ovaj koncept uvede u vaš klub po prvi put, vaše ciljne grupe mogu biti malo neodlučne i – barem na početku – neće biti dovoljno ljudi voljnih da odmah počnu! Veoma lako rešenje za ovo je da radite sa drugim klubovima u vašoj zajednici, da spojite svoje ljudske resurse i uspešno primenite neke FFS aktivnosti kao prvi korak. Posle toga… neka se vesti šire od usta do usta!

(c) Pilot aktivnosti

Kao što je ranije pomenuto, sasvim je razumljivo i očekivano da vaše ciljne grupe na neki način oklevaju i da se u nekim prilikama čak i nerado uključuju. Međutim, u većini slučajeva to nije jednako nezainteresovanosti ili iskrenoj nespremnosti da učestvuju, već je to verovatno neki strah koji ih drži podalje (sećate se šta smo ranije rekli o izazovima sa kojima se suočavaju deca i staratelji?). Međutim, dokazano je da je veća verovatnoća da će se ljudi uključiti u neki novi izazov ako prvo vide da drugi pokušavaju i – u najmanju ruku – preživljavaju! U našem slučaju svakako neće biti reči o preživljavanju, već o zabavi, zadovoljstvu i pozitivnim promenama! Dakle, tajna je u tome da treba da sprovedete neke kratke pilot aktivnosti i pozovete svoje kandidate za članove FFS tima da prisustvuju događajima kao gledaoci kako bi svojim očima videli prednosti takvog učešća, pa čak i imali priliku da diskutuju i razmene mišljenja sa postojećim članovima tima.

(d) Društvene mreže

Nema potrebe da govorimo o tome kako funkcioniše savremeni život, niti da objašnjavamo važnost društvenih medija i digitalnog sveta. Stoga je očigledno da će dobro osmišljena komunikaciona strategija za promociju vaših inicijativa FFS i širenje rezultata vaših pilot aktivnosti definitivno privući nove članove. Razvijte kampanju na društvenim medijima koja odražava profil vašeg sportskog kluba ili organizacije, bavi se specifičnim potrebama vaših ciljnih grupa, objašnjava prednosti FFS-a i poziva ljude da isprobaju ovo novo iskustvo u bezbednom i inkluzivnom okruženju. Čak i ako takva kampanja možda nije dovoljna sama po sebi, sigurno će proširiti vest i zagolicati radoznalost i interesovanje vaših ciljnih grupa. Na kraju krajeva, cilj da ih dovedete na teren (čak i samo kao posmatrače) i odatle možete da ih preuzmete!

 

(e) Iskoristite svoje prostorije

Bez obzira na to koliko je naš svet danas tehnološki napredan, tradicionalna sredstva za širenje poruke će uvek preovladati. Ne morate da idete daleko – već imate prostor i publiku u prvom redu kojoj možete da prenesete svoju poruku. Počnite tako što ćete napraviti nekoliko postera da predstavite koncept FFS-a i inicijativu vašeg kluba da počnete da ga uključujete u svoj redovni program, zatim pozovite staratelje da se uključe. Iskoristite svoje prostorije da okačite ove postere i – još jednom – iskoristite izgubljeno vreme roditelja koji čekaju da njihova deca završe sa treningom. Radi se samo o privlačenju njihove pažnje, a ostalo će se desiti samo! U isto vreme, možete odštampati letke koje ćete podeliti svojim mladim sportistima, a oni će ih sigurno proslediti svojim starateljima i eto! Poruka je prosleđena! Na kraju, ali ne i najmanje važno, možete organizovati neke informativne sesije sa starateljima ili ih informisati posle neke utakmice ili tokom redovnih sastanka o napretku njihove dece.