Poglavlje 3

B. Upravljanje konfliktom

Ponekad, koliko god se trudili da sprečimo neprijatne situacije i delujemo proaktivno, sukob se ne može izbeći. U FFS to se može dogoditi u različitim situacijama i uključiti jednu ili više ciljnih grupa. Može nastati unutar iste ciljne grupe (staratelj i staratelj, dete i dete) ili između različitih ciljnih grupa (staratelj i dete, staratelj i vođa tima, dete i vođa tima). U ovim prilikama je od presudnog značaja da posedujete neke veštine upravljanja konfliktima. „Upravljanje konfliktima je proces rešavanja sporova i nesuglasica između dve ili više strana. Cilj ovog sistema je minimiziranje negativnih faktora koji utiču na konflikt i podsticanje svih učesnika na dogovor. Uspešno upravljanje konfliktima rezultira obostrano korisnim ishodom sa kojim se svaka strana slaže.” Jednostavnim rečima, to je proces rešavanja određenih neslaganja kroz pokušaj da se minimiziraju njegove negativni i povećaju njegove pozitivni aspekti, što rezultira situacijom u kojoj svi dobijaju.
Pre nego što pokušate da se pozabavite takvim slučajem, važno je da pokušate da odgovorite na tri ključna pitanja:

[1] https://minutemediation.com/

  •  Kakvi su mentalni sklopovi i individualne osobine ljudi koji su uključeni u konflikt? Očigledno je da svaka osoba ima drugačiju ličnost i zahteva drugačiji tretman. Naravno, ne možemo ulaziti u proces dubinske psihološke analize svakog pojedinca, ali dovoljna je opšta slika o tome ko je on. Pre svega, treba uzeti u obzir uzrast osobe: da li je ovde reč o odraslima ili su tu i deca? I koliko imaju godina? Kakav je odnos između dve strane i koliko se dobro poznaju? Da li je to prvi put da su dve strane umešane u takvu situaciju ili se to ponavlja? Svi ovi odgovori – i svi drugi koje smatrate važnim i primenljivim u vašem slučaju – pomoći će vam da razvijete pristup koji će biti efikasan i koji će, nadamo se, doneti željene rezultate.
  • Koliko je osetljiva tema konflikta? Naravno, ne može se svako pitanje rešiti na isti način, a vi kao trener ili instruktor, imate odgovornost da procenite situaciju i rešite je na najprikladniji i najefikasniji način. Neki sukobi mogu biti potpuno površni i nastaju zbog napetosti u igri, nadmetanja, manjih nesporazuma ili samo lošeg raspoloženja. Neki drugi ipak mogu imati dublje korene i mogu biti povezani sa osetljivim razlozima kojima je potrebno mnogo delikatnije pristupiti. Posebno se misli na one koje utiču na mentalno stanje, ličnost, zdravstvena pitanja, moral ili lične vrednosti ili druga osetljiva lična pitanja. U ovom slučaju morate da obezbedite da obe strane budu zaštićene i da se postupa diskretno i sa poštovanjem. Na primer, u prvom scenariju konflikt bi se verovatno mogao rešiti unapred i takođe poslužiti kao lekcija drugim članovima tima ili postaviti osnovu za neka nova pravila unutar tima. U drugom scenariju, međutim, pitanje će možda morati da se reši privatno ili uz podršku nekog stručnjaka.
  •  Koje su konsekvence ovog konflikta? Važno je biti dobro pripremljen i tačno razumeti šta bi moglo biti stavljeno na kocku ne samo zbog konflikta kao takvog, već i nakon njegovog razrešenja. Istražite potencijalne rizike, sagledajte sve pozitivne i negativne posledice, procenite ih unapred i potrudite se da način na koji ćete izabrati da upravljate situacijom ima najbolje moguće rezultate. Uvek treba da imate na umu da se sukob nikada ne odnosi samo na strane koje su direktno uključene. On može uticati na ostatak tima, poremetiti dinamiku tima ili čak poljuljati poverenje i koherentnost unutar vaše grupe. Bolje da se pripremite i imate plan B, nego da vas iznenade neočekivane i neprijatne okolnosti.