Ресзултати од истражувањето во рамките на проектот “СПОРТ НАСОЧЕН КОН СЕМЕЈСТВОТО”

by | Јан 16, 2024 | Uncategorized | 0 comments

Истражувањето во рамките на проектот „Спорт насочен кон семејството“ беше спроведено во Србија, Шпанија, Грција и С. Македонија со цел да се истражат капацитетите на спортските клубови за спроведување во нивната работа активности и практики погодни за семејството. Наодите од истражувањето ќе ни помогнат да развиеме упатства кои ќе ги зајакнат спортските клубови и ќе ги опремат со знаења и вештини како да спроведуваат висококвалитетни спортски активности погодни за семејството.

Преземете ги резултатите од истражувањето овде и останете во тек бидејќи патувањето на проектот Спорт насочен кон семесјтвото штотуку започнува.

Проектот е кофинансиран од Европската Унија.

0 Comments

Submit a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *