Поглавје 4

Индивидуални наспроти Колективни спортови – БИТКАТА

Поимот „спорт“ вклучува голем избор на активности и видови на вежби и секои од нив имаат свои специфики. Збориме за индивидуални спортови – како тенис, атлетика, пливање, пинг-понг, боречки вештини, итн., колективни спортови како одбојка, кошарка, фудбал, ракомет, ватерполо, и оние кои можат да се практикуваат на двата начина, како гимнастика или синхронизирано пливање. Иако имаат сличности и заеднички точки, тие имаат значителни разлики кои бараат различен пристап во СНС. Меѓутоа, во никој случај овие разлики не го исклучуваат концептот на спортови насочени кон семејствата од било кои од тие спортски категории. Ајде да ги истражиме силните и слабите точки на индивидуалните и колективните спортови од гледна точка на СНС активности: